Jurisprudență națională

Găsește decizie

  • Categorii

  • Etichete

  • Anul

Decizia nr. 4050/2017 din 13 decembrie 2017

Această speţă se referă la probele ce pot fi administrate în litigiile ce vizează anularea deciziilor autorității de concurență de aplicare a sancțiunilor pentru încălcarea regulilor de concurență. Acest caz s-a finalizat cu casare şi trimiterea cauzei spre rejudecare pentru respingerea greșită a probatoriilor. Nu există nici o dispoziţie în legea procesuală generală sau în legile speciale aplicabile cauzei care să împiedice administrarea probei cu prezentarea punctului de vedere al uneia sau mai multor personalităţi ori specialişti în domeniul concurenţei, pe motivul neprezentării de către parte a unor analize economice în cadrul investigaţiei derulate de către autoritatea de concurenţă. De...

Read more

Decizia nr. 3542/2017 din 14 noiembrie 2017

În speţă, este vorba despre încălcarea dispoziţiilor art. 5 lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi ale art. 101 alin. (1) lit. a) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prin stabilirea în mod indirect a preţurilor de vânzare sau a altor condiţii de tranzacţionare a produselor furnizorului B. Germania. Înalta Curte a respins recursul reclamantei A, care a cerut anularea deciziei Consiliului Concurenţei. Participarea la încheierea unei înţelegeri anticoncurenţiale poate fi expresă sau tacită, iar în ceea ce o priveşte pe reclamantă aceasta a achiesat la practicile comerciale ale producătorului german, situaţie ce reiese din următoarele aspecte: propunerile...

Read more

Decizia nr. 2494/2017 din 19 septembrie 2017

Acest caz se referă la încălcarea prevederilor art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 21/1996 prin punerea în aplicare a operaţiunii de concentrare economică realizată prin dobândirea controlului unic direct asupra unei întreprinderii şi indirect asupra întreprinderilor controlate de aceasta, înainte de notificare şi înainte ca operaţiunea să fie declarată compatibilă cu mediul concurenţial normal de către Consiliul Concurenţei. Astfel că instanţa a respins acţiunea reclamantei A, menţinând decizia Consiliului Concurenţei de sancţiune. Potrivit prevederilor art. 15 alin. (6) din Legea concurenţei "este interzisă punerea în aplicare a unei operaţiuni de concentrare economică înainte de notificare şi înainte...

Read more

Decizia nr. 2358/2017 din 22 iunie 2017

Această speţă vizează o plângere pentru abuz de poziție de monopol, precum şi confunzia dintre contractul de exploatare cu contractul de acces pe infrastructura feroviară în baza căruia administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare percepe taxa de utilizare a infrastructurii. Conform normelor legale în vigoare, respectiv O.G. nr. 60/2004, privind reglementările referitoare la construirea, întreținerea, repararea și exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de CN E. SA, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordinul ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr. 880/2005 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a prevederilor O.G. nr. 60/2004, Hotărârea nr. 2299/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor...

Read more

Decizia nr. 1826/2017 din 18 mai 2017

Ca urmare a unei plângeri, prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenţei nr. 397 din 21 februarie 2011, s-a declanșat investigația privind posibila încălcare a art. 6 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare și a art. 102 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene de către SC C. SRL. SC C. SRL activează în domeniul comerțului cu ridicata al produselor farmaceutice. Portofoliul companiei cuprinde peste 35 de produse, toate medicamente originale, majoritatea produse de înaltă tehnologie, ce se adresează unor arii terapeutice în care există nevoi medicale deosebite, respectiv oncologie, infecția HIV - SIDA, hepatitele virale...

Read more

Decizia nr. 1089/2017 din 21 martie 2017

Compania A a fost amendată de Consiliul Concurenţei pentru încălcarea prevederilor art. 6 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată. Înalta Curte a decis casarea cu trimitere spre rejudecare pentru nemotivarea hotărârii și nerespectarea primei decizii de casare. Numărul casărilor cu trimitere este limitat, în condițiile art. 312 alin. (61) C. proc. civ. (1865) și art. 20 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, numai în cazul în care, după prima casare, instanța de fond se conformează dispozițiilor instanței de recurs; interpretarea contrară ar lipsi de efect dispozițiile art. 315 alin. (1) C. proc. civ. (1865).

Read more

Decizia nr. 3257/2016 din 18 noiembrie 2016

În acest caz, reclamanta S.C. “X TV Group” S.A a chemat în judecată pe pârâtul Consiliul Concurenței invocând în faţa instanţei de recurs excepția inadmisibilității acțiunii pentru neîndeplinirea procedurii prealabile prevăzute de art.7 alin.3 din Legea nr. 554/2004. Înalta Curte a respins excepţia inadmisibilităţii. Acțiunea în contencios administrativ se adresează instanței numai după formularea plângerii prealabile din momentul în care a luat cunoștință, pe orice cale, de existența actului contestat, dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii sale, după cum impun prevederile art. 7 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, republicată, cu modificările și completările...

Read more

Decizia nr. 3038/2016 din 8 noiembrie 2016

Acest caz se referă la modalitatea de calcul a cifrei de afaceri. Reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Concurenţei: în principal, anularea în ceea ce o priveşte a Deciziei Consiliului Concurenţei nr. 39 din 07 septembrie 2010 referitoare la încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a art. 101 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, de către administratorii fondurilor de pensii private obligatorii din România, constatând că fapta nu are caracter concurenţial; Înalta Curte a respins recursul ca fiind nefondat. Prin hotărârea pronunţată în cauză, prima instanţă a confirmat calificarea dată de Consiliul...

Read more

Decizia nr. 2067/2016 din 22 iunie 2016

Compania A. a încheiat contracte cu distribuitorii săi, prin care aceştia nu puteau achiziţiona produse din afara României, fapt pentru care a fost sancţionată de Consiliul Concurenţei. Societatea a chemat în instanţă Consiliul Concurenţei, însă Înalta Curte a respins acţiunea. Este vorba despre încălcarea art.5 din Legea nr.21/1996, prin clauza 3.2.6, inserată în toate cele 6 contracte încheiate de recurenta reclamantă cu distribuitorii săi, privind achiziția exclusivă de produse de la A., care nu a urmărit, astfel cum a susținut furnizorul de produse, să asigure o protecție a consumatorului față de produse contrafăcute, ci, în realitate, a instituit o obligativitate...

Read more

Decizia nr. 1691/2016 din 31 mai 2016

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Concurenței anularea deciziei Plenului Consiliului Concurenței nr. 58 din 18 octombrie 2012. Prin Decizia Consiliului Concurentei nr. 58/2012, s-a constatat încălcarea dispozițiilor: -art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea concurenței și art. 101 alin. (1) lit. a) din Tratat, începând din februarie 2007 - prezent, precum și - art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea concurenței și ale art. 101 alin. (1) lit. b) din Tratat, în perioada octombrie 2010 – mai 2011, de către Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, prin: a) identificarea și stabilirea unor cheltuieli de...

Read more