Produse de parfumerie

Decizia nr. 3230/2014 din 12 septembrie 2014

Această speţă se referă la încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996 prin impunerea unor prețuri de vânzare a produselor. De asemenea, speţa se referă şi la aplicarea amenzii la cifra de afaceri totală a societății sancționate.Reclamanta SC A.P. SRL a solicitat instanţei anularea unei decizii a Consiliului Concurenţei, prin care a fost amendată, dar şi faptul că amenda a fost raportată la cifra de afaceri totală a companiei. Compania a pierdut procesul.Deşi intitulat drept preţ recomandat, în realitate clauza contractuală reglementează preţul de revânzare, de vreme ce nerespectarea listei de preţuri, comunicată de...

Read more

Decizia nr. 1894/2014 din 10 aprilie 2014

Speţa prezintă o situaţie în care au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996, deoarece întreprinderile implicate au încheiat contracte care reprezintă înţelegeri (acorduri) verticale convenite la niveluri diferite ale lanţului producţie-comercializare, referitoare la condiţiile în care distribuitorii/dealerii/cumpărătorii pot cumpăra, vinde sau revinde anumite produse, contracte prin care se restrânge libertatea acestora de a-şi determina singuri preţurile de vânzare la consumatorul final pentru produsele de parfumerie. Dovedirea înţelegerii de preţ de revânzare se regăseşte în clauzele contractuale, iar ceea ce este intitulat „preţ recomandat”, în realitate este preţ obligatoriu de revânzare. Curtea Supremă a...

Read more

Decizia nr. 1472/2014 din 21 martie 2014

Această speţă reprezintă o încălcare a dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996, republicată, de către producătorul D.P.I.I., importatorii SC W.C.I. SRL, SC S.A.P.D. SRL și SC P.D.T. SRL, prin încheierea unor contracte în care prețurile de vânzare cu amănuntul către consumatorii finali din România au fost stabilite de către producătorul turc, în înțelegere cu importatorii români.Înalta Curte a respins acţiunea şi a menţinut decizia Consiliului Concurenţei.Fapta intră în categoria restricționărilor grave ale concurenței, denumite per se de legislația de concurență. Mediul concurențial a fost distorsionat în sensul că distribuitorilor, intermediarilor, revânzătorilor, li s-a restrâns libertatea...

Read more

Găsește decizie

  • Categorii

  • Etichete

  • Anul