Carburanți

Decizia nr. 1367/2016 din 22 aprilie 2016

Această speţă se referă la încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 și a art. 101 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, constând în participarea la o înțelegere și/ sau practică concertată privind renunțarea la comercializarea cu amănuntul a benzinei Eco Premium. Este vorba despre cererea unei companii petroliere de a anula decizia Consiliului Concurenţei prin care a fost amendată că a participat la această înţelegere. Înalta Curte a admis în parte acţiunea companiei şi a decis reducerea amenzii. Compania a invocat excepție de nelegalitate a ordinului prin care s-a dispus efectuarea unei inspecții inopinate și...

Read more

Decizia nr. 1343/2016 din 21 aprilie 2016

În acest caz, o companie petrolieră a solicitat instanţei anularea totală a amenzii aplicate de Consiliul Concurenţei pentru participarea la înţelegeri cu celelalte companii de pe piaţă pentru retragerea de la comercializare a benzinei Eco Premium. Compania a fost astfel acuzată de încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 și a art. 101 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, constând în participarea la o înțelegere și/ sau practică concertată. Înalta Curte a admis în parte recursul, diminuând valoarea amenzii, însă un judecător a făcut opinie separată, considerând că acţiunea companiei împotriva Consiliului Concurenţei trebuie respinsă. La...

Read more

Decizia nr. 2714/2015 din 9 iulie 2015

În acest caz, o companie petrolieră a fost acuzată şi sancţionată de Consiliul Concurenţei pentru încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 și a art. 101 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, constând în participarea la o înțelegere și/ sau practică concertată privind renunțarea la comercializarea cu amănuntul a benzinei Eco Premium. Înalta Curte a menţinut decizia Consiliului Concurenţei, dar a micşorat cuantumul amenzii. Probatoriul administrat demonstrează în mod convingător intenția părților de-a adopta o strategie comercială comună în vederea stopării comercializării ECO Premium, stabilind măsuri concrete de implementare, reclamanta I. fiind astfel cum s-a arătat,...

Read more

Decizia nr. 2706/2015 din 1 iulie 2015

În această speţă, o companie petrolieră a acţionat în instanţă Consiliul Concurenţei, după ce a fost investigată şi sancţionată pentru încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 și a art. 101 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, constând în participarea la o înțelegere și/ sau practică concertată privind renunțarea la comercializarea cu amănuntul a benzinei Eco Premium. Înalta Curte a admis în parte recursul şi a diminuat valoarea amenzii. Ordinul iniţial de declanșare a investigației a fost întemeiat în fapt şi în drept astfel încât să justifice pornirea unei investigaţii, indicându-se posibila încălcare a Legii nr....

Read more

Găsește decizie

  • Categorii

  • Etichete

  • Anul