Jurisprudență europeană

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 15 mai 2019 în cauza C-706/17

Hotărârea Curții din 21 septembrie 1989 în cauzele conexate 46/87 și 227/88

Speţa se referă la încălcarea Articolului 107 alin. 1 TFUE, precum şi la condițiile pentru ca ca o măsură să constituie ajutor de stat. Calificarea drept „ajutor de stat” în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE presupune întrunirea a patru condiții: existența unei intervenții a statului sau prin intermediul resurselor de stat, această intervenție să fie de natură să afecteze schimburile comerciale dintre statele membre, să acorde un avantaj selectiv beneficiarului său și să denatureze sau să amenințe să denatureze concurența. Pentru ca avantajele să poată fi calificate drept „ajutoare” în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE, acestea trebuie, pe de...

Read more

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 3 aprilie 2019 în cauza C617/17

Hotărârea Curții din 21 septembrie 1989 în cauzele conexate 46/87 și 227/88

Cazul se referă la un abuz de poziție dominantă şi la sancțiunea aplicată pentru încălcarea dreptului naţional al concurenței pentru fapte săvârșite anterior aderării la Uniunea Europeană, precum și pentru încălcarea dreptului Uniunii în materie de concurență pentru fapte ulterioare aderării. Totodată, este vorba şi despre principiul “ne bis in idem”, consacrat de art. 50 din Carta drepturilor fundamenatale ale Uniunii Europene Dreptul Uniunii și dreptul național în materie de concurență se aplică în paralel, spune Curtea Europeană de Justiţie. Practicile care restrâng concurența sunt văzute diferit de normele de concurență la nivel european și de cele la nivel național și domeniile lor de aplicare nu...

Read more

Hotărârea Curții (Camera a doua) din 28 martie 2019 în cauza C637/17

Hotărârea Curții din 21 septembrie 1989 în cauzele conexate 46/87 și 227/88

Acest caz are legatură cu aplicarea privată a normelor de concurență. Este vorba despre încălcarea Directivei 2014/104, precum şi despre termenul pentru exercitarea unei acțiuni în despăgubiri. O societate a formulat acțiunea în împotriva unei alte societăți comerciale pentru prejudicial cauzat de încălcarea normelor de concurență înainte de a expira termenul de transpunere a Directivei 2014/104. Astfel, din speţa de faţă reiese că Articolul 102 TFUE produce efecte directe în relațiile dintre particulari și conferă justițiabililor drepturi pe care instanțele naționale trebuie să le protejeze. Deplina eficacitate a articolului 102 TFUE și în special efectul util al interdicției prevăzute în...

Read more

Hotărârea Curții (Camera a doua) din 14 martie 2019 în cauza C724/17

Hotărârea Curții din 21 septembrie 1989 în cauzele conexate 46/87 și 227/88

Cazul se referă la aplicarea privată a regulilor de concurență şi stabileşte cine va fi obligat la plata prejudiciului cauzat de încheierea unei înțelegeri anticoncurențiale. Este vorba şi despre situația în care unele dintre întreprinderile implicate în înțelegerea anticoncurențială a fost dizolvată în cadrul unei proceduri voluntare. Totodată, decizia CJUE arată că orice persoană are dreptul să solicite repararea prejudiciului suferit atunci când există o legătură de cauzalitate între prejudiciul menționat și o înțelegere sau o practică interzisă de articolul 101 TFUE. În lipsa unei reglementări a Uniunii în materie, revine ordinii juridice interne a fiecărui stat membru să reglementeze...

Read more

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 23 ianuarie 2019 în cauza C387/17

Hotărârea Curții din 21 septembrie 1989 în cauzele conexate 46/87 și 227/88

Această speţă se referă la acţiunea în despăgubire formulată de o societate comercială pentru acordarea unor subvenții de către stat. Este vorba despre calificarea ca ajutor de stat a unor subvenții acordate de stat pe o piață ce nu era liberalizată. A fost dezbătută, în context, noțiunea de ajutor de stat existent și ajutor de stat nou. Potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, calificarea unei măsuri naționale drept ajutor de stat necesită îndeplinirea tuturor condițiilor următoare. În primul rând, trebuie să fie vorba despre o intervenție a statului sau prin intermediul resurselor de stat. În al doilea rând, această intervenție...

Read more

Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 19 decembrie 2018 în cauza C374/17

Hotărârea Curții din 21 septembrie 1989 în cauzele conexate 46/87 și 227/88

Cazul se referă la condiția referitoare la selectivitatea ajutorului de stat, precum şi la calificarea unei măsuri fiscale ca fiind “selectivă”. Potrivit unei jurisprudențe constate a Curții, pentru calificarea unei măsuri naționale drept „ajutor de stat”, în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE, este necesară îndeplinirea tuturor condițiilor următoare. În primul rând, trebuie să fie vorba despre o intervenție a statului sau prin intermediul resurselor de stat. În al doilea rând, această intervenție trebuie să fie susceptibilă să afecteze schimburile comerciale dintre statele membre. În al treilea rând, aceasta trebuie să acorde un avantaj selectiv beneficiarului. În fine, în al...

Read more

Hotărârea Curții din 21 septembrie 1989 în cauzele conexate 46/87 și 227/88

Hotărârea Curții din 21 septembrie 1989 în cauzele conexate 46/87 și 227/88

Cazul se referă la o investigație efectuată de Comisia Europeană şi vizează dreptul la iviolabilitatea domiciliului, dreptul la apărare, precum şi limitele competențelor Comisiei în efectuarea investigației. Societatea germană Hoechst AG a acţionat în instanţă Comisia Europeană, după ce a fost amendată pentru existența unor acorduri sau practici concertate privind stabilirea prețurilor și a cotelor de livrare a PVCului și a polietilenei între anumiți producători și furnizori ai acestor substanțe. CJUE a respins acţiunile companiei. Dreptul la apărare trebuie respectat în procedurile administrative susceptibile să conducă la aplicarea unor sancțiuni dar este important să se evite ca acest drept să...

Read more

Găsește decizie

  • Categorii

  • Etichete

  • Anul