Concurență neloială

Decizia nr. 1808/2014 din 8 aprilie 2014

Speţa se referă la sesizarea adresată Consiliului Concurenței în temeiul art. 4 alin. (4) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale privind săvârșirea de către SC D.M.G. SRL a contravenției prevăzute și pedepsite de art. 4 alin. (1) lit. e) raportat la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările ulterioare.Consiliul Concurenţei a respins sesizarea, iar reclamanta s-a adresat instanţei. Înalta Curte a respins recursul.Pentru a fi incidente dispozițiile art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 11/1991, este necesar să fie întrunite cumulativ următoarele condiții: să existe afirmații mincinoase conținute într-un...

Read more

Găsește decizie

  • Categorii

  • Etichete

  • Anul