Serviciul de transport taxi

Decizia nr. 4503/2014 din 26 noiembrie 2014

Speţa arată o situaţie de încălcare a dispoziţiilor art. 5, alin. (1) lit. a) din Legea nr.21/1996 de către operatorii dispeceri de taxi, prin stabilirea unei înţelegeri anticoncurenţiale, materializată prin semnarea unei înţelegeri de stabilire şi practicarea unor tarife de transport taxi minime unice. Referitor la invocarea erorii de drept ca viciu de consimţământ în temeiul art. 1206 alin. (2) C. civ. "interpretat per a contrario", Înalta Curte constată, în acord cu prima instanţă, că o astfel de apărare nu poate fi primită, în considerarea principiului general de drept nemo censetur ignorare legem, care exprimă ideea că nimeni nu se...

Read more

Decizia nr. 1739/2014 din 3 aprilie 2014

Preşedintele Consiliului Concurenţei a dispus, prin Ordinul nr. 299 din 27 august 2008, declanşarea din oficiu a unei investigaţii privind posibila încălcare a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, republicată, de către agenţii economici implicaţi în activitatea de taximetrie din Municipiul Timişoara şi a art. 9 din aceeaşi lege de către Consiliul local al Municipiului Timişoara.În urma analizei efectuate în cursul investigaţiei şi a documentelor aflate la dosar, s-a ajuns la concluzia că în perioada 28 noiembrie 2007 - aprilie 2009, au fost încălcate dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996, prin realizarea...

Read more

Decizia nr. 1394/2014 din 19 martie 2014

În această speţă, reclamantele SC A. SRL şi SC B. SRL au chemat în judecată pe pârâtul Consiliul Concurenţei, pentru a cere anularea deciziei Consiliului Concurenţei prin care companiile au fost amendate pentru practici concertate privind stabilirea tarifelor pentru serviciile de transport persoane în regim de taxi.Înalta Curte a respins recursul companiilor.Implicarea într-o înţelegere ce priveşte un comportament anticoncurenţial a constat în acţiunea de a hotărî, pentru taxiurile afiliate lor, majorarea simultană şi la un nivel unic a tarifului de distanţă şi tarifelor subsecvente tarifului principal de călătorie cu taxiul, ceea ce indică în mod evident existenţa de practică concertată,...

Read more

Decizia nr. 1390/2014 din 19 martie 2014

Acest caz se referă la sancţionarea de către Consiliul Concurenţei a unor practici concertate privind stabilirea tarifelor pentru serviciile de transport persoane în regim de taxi. Reclamanta SC A. SA Constanţa a solicitat anularea unei decizii a Consiliul Concurenţei, prin care s-a constatat că în perioada iulie 2004 - august 2008 a încălcat dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996 prin realizarea unor înţelegeri şi practici concertate, având ca obiect majorarea tarifelor pentru serviciile de persoane în regim de taxi în municipiul Constanţa şi a fost sancţionată cu amendă contravenţională în sumă de 45.955 lei, reprezentând...

Read more

Decizia nr. 1317/2014 din 14 martie 2014

În acest caz este vorba despre practici concertate privind stabilirea tarifelor pentru serviciile de transport persoane în regim de taxi.Sancționarea, în speță, s-a făcut pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru stabilirea concertată a tarifelor pe piața transportului de persoane în regim de taxi, pentru că dispeceratele au implementat și practicat același tarif de distanță, precum și aceleași nivele ale tarifelor subsecvente celui principal.Companiile SC T.A. SRL și SC T.R. SRL Târgu-Mureș au contestat decizia Consiliului Concurenţei, însă Înalta Curte a respins acţiunea ca neîntemeiată.Legea nr. 38/2003 privind...

Read more

Găsește decizie

  • Categorii

  • Etichete

  • Anul