Decizia nr. 1367/2016 din 22 aprilie 2016

Această speţă se referă la încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 și a art. 101 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, constând în participarea la o înțelegere și/ sau practică concertată privind renunțarea la comercializarea cu amănuntul a benzinei Eco Premium. Este vorba despre cererea unei companii petroliere de a anula decizia Consiliului Concurenţei prin care a fost amendată că a participat la această înţelegere. Înalta Curte a admis în parte acţiunea companiei şi a decis reducerea amenzii. Compania a invocat excepție de nelegalitate a ordinului prin care s-a dispus efectuarea unei inspecții inopinate și...

Read more

Decizia nr. 1343/2016 din 21 aprilie 2016

În acest caz, o companie petrolieră a solicitat instanţei anularea totală a amenzii aplicate de Consiliul Concurenţei pentru participarea la înţelegeri cu celelalte companii de pe piaţă pentru retragerea de la comercializare a benzinei Eco Premium. Compania a fost astfel acuzată de încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 și a art. 101 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, constând în participarea la o înțelegere și/ sau practică concertată. Înalta Curte a admis în parte recursul, diminuând valoarea amenzii, însă un judecător a făcut opinie separată, considerând că acţiunea companiei împotriva Consiliului Concurenţei trebuie respinsă. La...

Read more

Decizia nr. 2714/2015 din 9 iulie 2015

În acest caz, o companie petrolieră a fost acuzată şi sancţionată de Consiliul Concurenţei pentru încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 și a art. 101 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, constând în participarea la o înțelegere și/ sau practică concertată privind renunțarea la comercializarea cu amănuntul a benzinei Eco Premium. Înalta Curte a menţinut decizia Consiliului Concurenţei, dar a micşorat cuantumul amenzii. Probatoriul administrat demonstrează în mod convingător intenția părților de-a adopta o strategie comercială comună în vederea stopării comercializării ECO Premium, stabilind măsuri concrete de implementare, reclamanta I. fiind astfel cum s-a arătat,...

Read more

Decizia nr. 2706/2015 din 1 iulie 2015

În această speţă, o companie petrolieră a acţionat în instanţă Consiliul Concurenţei, după ce a fost investigată şi sancţionată pentru încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 și a art. 101 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, constând în participarea la o înțelegere și/ sau practică concertată privind renunțarea la comercializarea cu amănuntul a benzinei Eco Premium. Înalta Curte a admis în parte recursul şi a diminuat valoarea amenzii. Ordinul iniţial de declanșare a investigației a fost întemeiat în fapt şi în drept astfel încât să justifice pornirea unei investigaţii, indicându-se posibila încălcare a Legii nr....

Read more

Decizia nr. 52/2015 din 15 ianuarie 2015

Această speţă se referă la încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi art. 101 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene în cadrul unei procedurii de achiziţie publică.Este vorba despre reclamantele SC A. SRL, SC B. GMBH și SC C. LTD, care au solicitat anularea unei decizii a Consiliului Concurenţei prin care firmele au fost amendate pentru înţelegeri anticoncurenţiale.Există înțelegere în sensul dispozițiilor legale în situația în care părțile în mod expres sau implicit adoptă un plan comun prin stabilirea unei direcții comune de acțiune, sau abținerea de la a acționa pe piață într-un anumit sens,...

Read more

Decizia nr. 4503/2014 din 26 noiembrie 2014

Speţa arată o situaţie de încălcare a dispoziţiilor art. 5, alin. (1) lit. a) din Legea nr.21/1996 de către operatorii dispeceri de taxi, prin stabilirea unei înţelegeri anticoncurenţiale, materializată prin semnarea unei înţelegeri de stabilire şi practicarea unor tarife de transport taxi minime unice. Referitor la invocarea erorii de drept ca viciu de consimţământ în temeiul art. 1206 alin. (2) C. civ. "interpretat per a contrario", Înalta Curte constată, în acord cu prima instanţă, că o astfel de apărare nu poate fi primită, în considerarea principiului general de drept nemo censetur ignorare legem, care exprimă ideea că nimeni nu se...

Read more

Decizia nr. 2870/2014 din 18 iunie 2014

Acest caz se referă la încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi art. 101 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene în cadrul unei procedurii de achiziţie publică organizate de C.N.A.D.N.R. SA.Faptele analizate în cadrul investigaţiei Consiliului Concurenţei au vizat comportamentul anticoncurenţial al părţilor implicate cu ocazia participării la procedura de achiziţie publică menţionată, ajungându-se la concluzia că acestea, constituite în două asocieri, au realizat o înţelegere de participare cu oferte trucate, prin majorarea preţurilor ofertate şi împărţirea ulterioară a contractelor de achiziţie publică, ceea ce este similar cu împărţirea pieţelor.O practică anticoncurențială există independent de...

Read more

Decizia nr. 2627/2014 din 4 iunie 2014

Cazul se referă la încălcare a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din lege şi prevederilor art. 101 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene cu ocazia participării la o procedură de achiziție publică. Potrivit art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 21/1996 "Sunt interzise orice înţelegeri între întreprinderi, decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi practice concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care: (...) f) constau în participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitaţii...

Read more

Decizia nr. 1739/2014 din 3 aprilie 2014

Preşedintele Consiliului Concurenţei a dispus, prin Ordinul nr. 299 din 27 august 2008, declanşarea din oficiu a unei investigaţii privind posibila încălcare a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, republicată, de către agenţii economici implicaţi în activitatea de taximetrie din Municipiul Timişoara şi a art. 9 din aceeaşi lege de către Consiliul local al Municipiului Timişoara.În urma analizei efectuate în cursul investigaţiei şi a documentelor aflate la dosar, s-a ajuns la concluzia că în perioada 28 noiembrie 2007 - aprilie 2009, au fost încălcate dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996, prin realizarea...

Read more

Decizia nr. 1394/2014 din 19 martie 2014

În această speţă, reclamantele SC A. SRL şi SC B. SRL au chemat în judecată pe pârâtul Consiliul Concurenţei, pentru a cere anularea deciziei Consiliului Concurenţei prin care companiile au fost amendate pentru practici concertate privind stabilirea tarifelor pentru serviciile de transport persoane în regim de taxi.Înalta Curte a respins recursul companiilor.Implicarea într-o înţelegere ce priveşte un comportament anticoncurenţial a constat în acţiunea de a hotărî, pentru taxiurile afiliate lor, majorarea simultană şi la un nivel unic a tarifului de distanţă şi tarifelor subsecvente tarifului principal de călătorie cu taxiul, ceea ce indică în mod evident existenţa de practică concertată,...

Read more
Page 1 of 2 1 2

Găsește decizie

  • Categorii

  • Etichete

  • Anul