Transporturi

Decizia nr. 2358/2017 din 22 iunie 2017

Această speţă vizează o plângere pentru abuz de poziție de monopol, precum şi confunzia dintre contractul de exploatare cu contractul de acces pe infrastructura feroviară în baza căruia administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare percepe taxa de utilizare a infrastructurii. Conform normelor legale în vigoare, respectiv O.G. nr. 60/2004, privind reglementările referitoare la construirea, întreținerea, repararea și exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de CN E. SA, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordinul ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr. 880/2005 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a prevederilor O.G. nr. 60/2004, Hotărârea nr. 2299/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor...

Read more

Găsește decizie

  • Categorii

  • Etichete

  • Anul