Pensii private

Decizia nr. 3038/2016 din 8 noiembrie 2016

Acest caz se referă la modalitatea de calcul a cifrei de afaceri. Reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Concurenţei: în principal, anularea în ceea ce o priveşte a Deciziei Consiliului Concurenţei nr. 39 din 07 septembrie 2010 referitoare la încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a art. 101 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, de către administratorii fondurilor de pensii private obligatorii din România, constatând că fapta nu are caracter concurenţial; Înalta Curte a respins recursul ca fiind nefondat. Prin hotărârea pronunţată în cauză, prima instanţă a confirmat calificarea dată de Consiliul...

Read more

Decizia nr. 787/2016 din 16 martie 2016

Cazul se referă la încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) Legea nr. 21/1996 republicată și a art. 101 T.F.U.E., prin încheierea unor înțelegeri anticoncurențiale având ca obiect împărțirea clienților înregistrați în același timp la două fonduri de pensii private în procedura de aderare inițială. Hotărârea din 16 iulie 2015 pronunţată de CJUE în cauza C-172/14, având ca obiect cererea de decizie preliminară formulată în temeiul art.267 TFUE de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia contencios administrativ şi fiscal în cauza privind pe „B” Pensii - Societate de administrare a unui fond de pensii administrat privat SA şi pe...

Read more

Decizia nr. 3807/2015 din 26 noiembrie 2015

Cazul se referă la o înţelegere cu obiect anticoncurenţial care se supune interdicţiei prevăzută de art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 21/1996, respectiv art. 101 din TFUE. Reclamanta A a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Concurenţei, în principal, anularea deciziei nr. 39 din 07 septembrie 2010 a Consiliului Concurenţei, cu consecinţa exonerării reclamantei de plata amenzii în cuantum de 150.301 RON; în subsidiar, reducerea amenzii aplicate sub nivelul de bază stabilit de Consiliul Concurenţei, constatând că pârâta a procedat la o greşită individualizare a sancţiunii aplicate. Curtea de Apel a admis acţiunea, însă Consiliul Concurenţei...

Read more

Decizia nr. 3395/2015 din 30 octombrie 2015

Acest caz se referă la obligativitatea îndeplinirii procedurii prealabile în situaţia în care contestaţia este formulată de către o altă persoană decât destinatarul respectivei decizii. Potrivit dispoziţiilor cuprinse în art. 47/1din Legea nr. 21/1996 deciziile emise de Consiliul Concurenţei pot fi atacate în contencios administrativ în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucureşti. Pentru că termenul în care poate fi exercitată calea de atac curge exclusiv de la comunicare, operaţiune se realizează numai în privinţa părţilor. Persoanelor care nu au avut calitatea de parte în procedura desfăşurată în faţa Consiliului Concurenţei nu le este...

Read more

Decizia nr. 3387/2015 din 29 octombrie 2015

În această speţă, Consiliul Concurenţei a sancţionat încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a art. 101 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene de către agenţii economici de pe piaţa administrării private a fondurilor de pensii obligatorii (Pilonul II) din România. Potrivit art. 101 alin. (1) TFUE şi art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 sunt interzise orice tip de înţelegeri/decizii practice concertate care au ca "obiect sau efect" împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei în piaţa internă. Restrângerea prin obiect se referă la împrejurarea că există anumite modalităţi de înţelegeri, etc. care, prin însăşi natura...

Read more

Decizia nr. 489/2014 din 4 februarie 2014

Cazul vizează încălcarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată şi a art. 101 din TFUE, prin încheierea de acorduri bilaterale privind împărţirea pe principiul 50%-50% a participanţilor la Pilonul II de pensii ce au semnat acte de aderare multiple, fiind înregistraţi în acelaşi timp la două fonduri, deşi legea le permitea semnarea unui singur act de aderare (dublurile).Reclamanta Banca C.R. Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Concurenţei, anularea deciziei nr. 39 din 07 septembrie 2010, emisă de pârât, referitoare la încălcarea art....

Read more

Decizia nr. 489/2014 din 4 februarie 2014

Speţa se referă la încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) Legea nr. 21/1996 republicată și a art. 101 T.F.U.E., prin încheierea unor înțelegeri anticoncurențiale având ca obiect împărțirea clienților înregistrați în același timp la două fonduri de pensii private în procedura de aderare iniţială. Aptitudinea acordurilor de împărţire a dublurilor de a altera mecanismele concurenţiale este urmarea faptului că acestea au fost stabilite şi aplicate chiar la momentul formării pieţei pensiilor private obligatorii, iar obţinerea unei poziţii cât mai bune pe această piaţă, în faza aderării iniţiale, era importantă pentru administratori, având efect şi asupra evoluţiei viitoare a...

Read more

Decizia nr. 7781/2013 din 17 decembrie 2013

În această caz, ezte vorba despre încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) Legea nr. 21/1996 republicată și a art. 101 T.F.U.E., prin încheierea unor înțelegeri anticoncurențiale având ca obiect împărțirea clienților înregistrați în același timp la două fonduri de pensii private în procedura de aderare inițială. Conform art. 5 alin. (1) din Legea concurenței „Sunt interzise orice înțelegeri între întreprinderi, decizii ale asociațiilor de întreprinderi și practici concurențiale, care au ca obiect sau ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenței pe piața românească sau pe o parte a acesteia”. În cauză, natura anticoncurențială a înțelegerii este dată de...

Read more

Decizia nr. 7240/2013 din 12 noiembrie 2013

Consiliul Concurenţei a fost chemai în instanţă după ce a amendat un agent economic pentru încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) Legea nr. 21/1996 republicată și a art. 101 T.F.U.E., prin încheierea unor înțelegeri anticoncurențiale având ca obiect împărțirea clienților înregistrați în același timp la două fonduri de pensii private în procedura de aderare inițială. Articolul 5 alin. (1) din legea națională a concurenței, similar art. 101 alin. (1) din Tratat, interzice orice înțelegeri exprese sau tacite între agenții economici ori asociațiile de agenți economici, orice decizii luate de asociațiile de agenți economici și orice practici concertate, care...

Read more

Găsește decizie

  • Categorii

  • Etichete

  • Anul