Legislație națională: Concurență

Documente

Fișier
pdf LEGEA concurenței nr. 21 din 10 aprilie 1996
pdf LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurenței neloiale
pdf Ordonanța de urgență nr. 39 din 31 mai 2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
pdf Ordinul nr. 407 din 16.04.2019 privind punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței
pdf Ordinul nr. 406 din 16.04.2019 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru completarea art.1 din Regulamentul de procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 377/2017
pdf Ordinul nr. 1208 din 03.10.2018 privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.694/2016
pdf Regulament privind concentrarile economice
pdf Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei
pdf Instrucțiuni privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996
pdf Regulament de procedură al Consiliului Concurenţei
pdf Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
pdf Regulament de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei pus in aplicare prin ORDINUL nr. 512 din 2 septembrie 2015
pdf Regulament privind desfăşurarea audierilor şi adoptarea deciziilor în cadrul Consiliului Concurenţei
pdf Regulament de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei
pdf Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concentrările economice
pdf Regulament pentru modificarea Regulamentului privind stabilirea şi perceperea tarifelor pentru procedurile şi serviciile prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996 şi regulamentele emise în aplicarea acesteia
pdf Instrucțiuni pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 51 din Legea concurenţei nr. 21/1996
pdf Instrucțiuni pentru modificarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 50 şi 501 din Legea concurenţei nr. 21/1996
pdf Instrucțiuni din 12 octombrie 2011 pentru modificarea Instrucţiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei în cazurile referitoare la art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996, art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi în cazurile de concentrări economice puse în aplicare prin ORDINUL nr. 794 din 12 octombrie 2011
pdf Regulament din 7 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
pdf Regulament din 19 august 2011 privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei
pdf Instrucţiuni pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice
pdf Instrucțiuni din 4 martie 2011 privind modul de aplicare a regulilor de concurenţă acordurilor de acces din sectorul de comunicaţii electronice - cadrul general, pieţe relevante şi principii
pdf Regulamentul privind stabilirea şi perceperea tarifelor pentru procedurile şi serviciile prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996 şi regulamentele emise în aplicarea acesteia
pdf Instrucţiuni pentru modificarea pct. 52 din Instrucţiunile privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale
pdf Instrucțiuni privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei în cazurile referitoare la art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996, art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi în cazurile de concentrări economice
pdf Procedura privind desfăşurarea audierilor în Plenul Consiliului Concurenţei şi adoptarea deciziilor
pdf Instrucţiuni privind condiţiile, termenele şi procedura de urmat pentru adoptarea de măsuri interimare, potrivit prevederilor art. 47 din Legea concurenţei nr. 21/1996
pdf Instrucţiuni privind angajamentele în materia concentrărilor economice
pdf Instrucţiuni privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale
pdf Regulamentul privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei
pdf Regulamentul privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
pdf Instrucţiuni privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 50 şi 501 din Legea concurenţei nr. 21/1996
pdf Instrucţiuni privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 51 din Legea concurenţei nr. 21/1996
pdf Instrucţiuni date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice
pdf Ordin nr. 389 din 5 august 2010 privind abrogarea unor regulamente şi ordine ale Consiliului Concurenţei
pdf Regulamentul privind concentrările economice, elaborat în baza prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
pdf Instrucţiuni privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată, funcţionare deplină şi cifră de afaceri, elaborate în baza prevederilor Legii concurenţei nr.21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
pdf Instrucţiuni privind restricţionările direct legate şi necesare punerii în aplicare a concentrărilor economice
pdf Instrucţiuni cu privire la definirea pieţei relevante
pdf Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 61/2004 privind punerea în aplicare a regulamentelor şi instrucţiunilor Consiliului Concurenţei, elaborate în baza Legii concurenţei nr.21/1996, cu modificările şi completările ulterioare
pdf Instrucţiuni privind condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clemenţă potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996