Decizia nr. 2358/2017 din 22 iunie 2017

Această speţă vizează o plângere pentru abuz de poziție de monopol, precum şi confunzia dintre contractul de exploatare cu contractul de acces pe infrastructura feroviară în baza căruia administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare percepe taxa de utilizare a infrastructurii. Conform normelor legale în vigoare, respectiv O.G. nr. 60/2004, privind reglementările referitoare la construirea, întreținerea, repararea și exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de CN E. SA, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordinul ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr. 880/2005 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a prevederilor O.G. nr. 60/2004, Hotărârea nr. 2299/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor...

Read more

Decizia nr. 1826/2017 din 18 mai 2017

Ca urmare a unei plângeri, prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenţei nr. 397 din 21 februarie 2011, s-a declanșat investigația privind posibila încălcare a art. 6 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare și a art. 102 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene de către SC C. SRL. SC C. SRL activează în domeniul comerțului cu ridicata al produselor farmaceutice. Portofoliul companiei cuprinde peste 35 de produse, toate medicamente originale, majoritatea produse de înaltă tehnologie, ce se adresează unor arii terapeutice în care există nevoi medicale deosebite, respectiv oncologie, infecția HIV - SIDA, hepatitele virale...

Read more

Decizia nr. 2702/2015 din 30 iunie 2015

Acest caz se referă la o plângere adresată Consiliului Concurenței privind o practică anticoncurențială – abuz de poziție dominantă.Astfel, reclamanta SC C.T.I. SRL a chemat în judecată pe pârâtul Consiliul Concurenţei, solicitând anularea unei decizii a pârâtului şi obligarea acestuia la efectuarea unei investigaţii cu privire la încălcarea Legii concurenţei, având în vedere că o altă societate, prin practicile sale, a săvârşit abuz de poziţie dominantă, încălcând art. 6 din Legea Concurenţei şi art. 102 din TFUE.Înalta Curte a respins acţiune SC C.T.I. SRL ca fiind neîntemeiată.Potrivit art. 6 din Legea nr. 21/1996, în forma în vigoare la data sesizării...

Read more

Decizia nr. 1756/2015 din 28 aprilie 2015

Această decizia a Înaltei Curţi se referă la încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene de către C.N.P.R. (Poşta Română).Astfel, Consiliul Concurenţei a considerat că Poşta Română a săvârşit următoarele fapte de tratament discriminatoriu: - tratamentul preferenţial acordat întreprinderii SC I.G. S.A. în raport cu concurenţii acestei întreprinderi, în intervalul de timp 14 iulie 2005 - 01 august 2009, pe piaţa relevantă a serviciului poştal standard de trimitere internă de publicitate prin poştă adresată, extins în intervalul de...

Read more

Decizia nr. 2407/2014 din 23 mai 2014

Reclamanta SC L.S. SRL a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul C.C., anularea Deciziei nr. 55 din 15 octombrie 2012 emisă de pârât şi obligarea acestuia la declanşarea unei investigaţii ca urmare a plângerii formulate de reclamantă cu privire la încălcarea de către SC D.E. SRL a art. 6 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 21/1996.Înalta Curte a respins ca nefondată această acţiune.Pentru a putea fi declanşată o investigaţie de către Consiliul Concurenței pentru abuz de poziţie dominantă, în sensul art. 6 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 21/1996, se impunea îndeplinirea mai multor condiţii cumulative: - deţinerea de...

Read more

Decizia nr. 1893/2014 din 10 aprilie 2014

Speţa de faţă vizează acțiunea în completare a Deciziei Consiliului Concurenței prin care s-a constatat încălcarea art. 6 alin.1 lit. c din Legea nr. 21/1996 și art. 102 TFUE de către firma M.S., ce a formulat plângerea invocând un eventual abuz de poziție dominantă, care a declanșat investigația autorității de concurență. Instanţa a respins cererea companiei. Societatea a cerut proba cu expertiza economică, însă proba solicitată nu este concludentă, pertinentă și utilă cauzei. Stabilirea cotei de piață deținută de SC I.P. SA anterior anului 2005 și ulterior anului 2011 nu are relevanță asupra obiectului actului administrativ atacat, care a constatat...

Read more

Găsește decizie

  • Categorii

  • Etichete

  • Anul