Legislație națională: Ajutor de stat

Documente

Fișier
pdf Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii - definirea întreprinderilor mici şi mijlocii
pdf Ordonanță de Urgență nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
pdf Hotărârea de Guvern nr. 326/2017 privind constituirea Consiliului interministerial "Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat" și pentru modificarea HG nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
pdf Hotărârea de Guvern nr. 437/2015 pentru procedura de aprobare şi conţinutul memorandumului prevăzut la art. 7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat
pdf Hotărârea de Guvern nr. 517 din 26 iunie 2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale
pdf Hotărârea de Guvern nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2007 - 2013
pdf Regulamentul Consiliului Concurenţei din 21.06.2016 privind Registrul ajutoarelor de stat
pdf REGULAMENTUL Consiliului Concurenței din 20 iunie 2007 privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat
pdf Regulamentul Consiliului Concurenţei din 21 mai 2004 privind transparenţa relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi, cu modificările şi completările ulterioare