Probleme de procedură

Decizia nr. 2702/2015 din 30 iunie 2015

Acest caz se referă la o plângere adresată Consiliului Concurenței privind o practică anticoncurențială – abuz de poziție dominantă.Astfel, reclamanta SC C.T.I. SRL a chemat în judecată pe pârâtul Consiliul Concurenţei, solicitând anularea unei decizii a pârâtului şi obligarea acestuia la efectuarea unei investigaţii cu privire la încălcarea Legii concurenţei, având în vedere că o altă societate, prin practicile sale, a săvârşit abuz de poziţie dominantă, încălcând art. 6 din Legea Concurenţei şi art. 102 din TFUE.Înalta Curte a respins acţiune SC C.T.I. SRL ca fiind neîntemeiată.Potrivit art. 6 din Legea nr. 21/1996, în forma în vigoare la data sesizării...

Read more

Decizia nr. 2407/2014 din 23 mai 2014

Reclamanta SC L.S. SRL a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul C.C., anularea Deciziei nr. 55 din 15 octombrie 2012 emisă de pârât şi obligarea acestuia la declanşarea unei investigaţii ca urmare a plângerii formulate de reclamantă cu privire la încălcarea de către SC D.E. SRL a art. 6 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 21/1996.Înalta Curte a respins ca nefondată această acţiune.Pentru a putea fi declanşată o investigaţie de către Consiliul Concurenței pentru abuz de poziţie dominantă, în sensul art. 6 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 21/1996, se impunea îndeplinirea mai multor condiţii cumulative: - deţinerea de...

Read more

Decizia nr. 1893/2014 din 10 aprilie 2014

Speţa de faţă vizează acțiunea în completare a Deciziei Consiliului Concurenței prin care s-a constatat încălcarea art. 6 alin.1 lit. c din Legea nr. 21/1996 și art. 102 TFUE de către firma M.S., ce a formulat plângerea invocând un eventual abuz de poziție dominantă, care a declanșat investigația autorității de concurență. Instanţa a respins cererea companiei. Societatea a cerut proba cu expertiza economică, însă proba solicitată nu este concludentă, pertinentă și utilă cauzei. Stabilirea cotei de piață deținută de SC I.P. SA anterior anului 2005 și ulterior anului 2011 nu are relevanță asupra obiectului actului administrativ atacat, care a constatat...

Read more

Găsește decizie

  • Categorii

  • Etichete

  • Anul