Licitații trucate

Decizia nr. 2280/2015 din 3 iunie 2015

Cazul se referă la încălcarea dispoziţiilor art. 5 alin. 1 lit. f din Legea nr. 26/1996 şi a art. 101 din TFUE, prin stabilirea unei înţelegeri anticoncurenţiale, constând în participarea cu oferte trucate la procedura de licitaţiei publică. Reclamanta S.C. A S.A. în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Concurenţei, a solicitat instanţei să dispună anularea Deciziei nr. 72/14 noiembrie 2012 emisă de pârât, decizie prin care reclamanta a fost sancţionată cu amenda de 11.384.973 lei reprezentând 4% din cifra de afaceri totale pe anul 2011 pentru încălcarea dispoziţiilor art. 5 alin. 1 lit. f din Legea nr. 21/1996. Recursul reclamantei la...

Read more

Decizia nr. 1654/2015 din 22 aprilie 2015

Acest caz se referă la încălcări ale prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea Concurenței nr. 21/1996 și a art. 101 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.Astfel, reclamanta SC A. SA, în contradictoriu cu pârâtul B., a solicitat instanței să dispună anularea Deciziei nr. 71 din 14 noiembrie 2012 emisă de pârât, referitoare la investigația declanșată prin Ordinul președintelui B. nr. 759/2011 și extinsă prin Ordinul președintelui B. nr. 836/2011, prin care B. a constatat pretinse încălcări de către reclamanta SC A. SA a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea Concurenței nr. 21/1996...

Read more

Decizia nr. 51/2015 din 15 ianuarie 2015

Speţa aceasta vizează încălcarea art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea concurenţei şi art. 101 alin. (1) T.F.U.E.. Reclamanta SC C. SA a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Concurenţei, anularea în parte a Deciziei nr. 71 din 14 noiembrie 2012 a Consiliului Concurenţei, privind sancţionarea SC C. SA şi SC I. SA pentru încălcarea art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea concurenţei şi a art. 101 alin. (1) T.F.U.E.. Înalta Curte a respins recursul ca fiind nefondat. Astfel, în ceea ce priveşte respectarea standardului de probă, în cazul unei fapte concurenţiale rezultat al unor înţelegeri anticoncurenţiale, valoarea...

Read more

Găsește decizie

  • Categorii

  • Etichete

  • Anul