Decizia nr. 3542/2017 din 14 noiembrie 2017

În speţă, este vorba despre încălcarea dispoziţiilor art. 5 lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi ale art. 101 alin. (1) lit. a) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prin stabilirea în mod indirect a preţurilor de vânzare sau a altor condiţii de tranzacţionare a produselor furnizorului B. Germania. Înalta Curte a respins recursul reclamantei A, care a cerut anularea deciziei Consiliului Concurenţei. Participarea la încheierea unei înţelegeri anticoncurenţiale poate fi expresă sau tacită, iar în ceea ce o priveşte pe reclamantă aceasta a achiesat la practicile comerciale ale producătorului german, situaţie ce reiese din următoarele aspecte: propunerile...

Read more

Decizia nr. 3038/2016 din 8 noiembrie 2016

Acest caz se referă la modalitatea de calcul a cifrei de afaceri. Reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Concurenţei: în principal, anularea în ceea ce o priveşte a Deciziei Consiliului Concurenţei nr. 39 din 07 septembrie 2010 referitoare la încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a art. 101 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, de către administratorii fondurilor de pensii private obligatorii din România, constatând că fapta nu are caracter concurenţial; Înalta Curte a respins recursul ca fiind nefondat. Prin hotărârea pronunţată în cauză, prima instanţă a confirmat calificarea dată de Consiliul...

Read more

Decizia nr. 2067/2016 din 22 iunie 2016

Compania A. a încheiat contracte cu distribuitorii săi, prin care aceştia nu puteau achiziţiona produse din afara României, fapt pentru care a fost sancţionată de Consiliul Concurenţei. Societatea a chemat în instanţă Consiliul Concurenţei, însă Înalta Curte a respins acţiunea. Este vorba despre încălcarea art.5 din Legea nr.21/1996, prin clauza 3.2.6, inserată în toate cele 6 contracte încheiate de recurenta reclamantă cu distribuitorii săi, privind achiziția exclusivă de produse de la A., care nu a urmărit, astfel cum a susținut furnizorul de produse, să asigure o protecție a consumatorului față de produse contrafăcute, ci, în realitate, a instituit o obligativitate...

Read more

Decizia nr. 787/2016 din 16 martie 2016

Cazul se referă la încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) Legea nr. 21/1996 republicată și a art. 101 T.F.U.E., prin încheierea unor înțelegeri anticoncurențiale având ca obiect împărțirea clienților înregistrați în același timp la două fonduri de pensii private în procedura de aderare inițială. Hotărârea din 16 iulie 2015 pronunţată de CJUE în cauza C-172/14, având ca obiect cererea de decizie preliminară formulată în temeiul art.267 TFUE de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia contencios administrativ şi fiscal în cauza privind pe „B” Pensii - Societate de administrare a unui fond de pensii administrat privat SA şi pe...

Read more

Decizia nr. 3807/2015 din 26 noiembrie 2015

Cazul se referă la o înţelegere cu obiect anticoncurenţial care se supune interdicţiei prevăzută de art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 21/1996, respectiv art. 101 din TFUE. Reclamanta A a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Concurenţei, în principal, anularea deciziei nr. 39 din 07 septembrie 2010 a Consiliului Concurenţei, cu consecinţa exonerării reclamantei de plata amenzii în cuantum de 150.301 RON; în subsidiar, reducerea amenzii aplicate sub nivelul de bază stabilit de Consiliul Concurenţei, constatând că pârâta a procedat la o greşită individualizare a sancţiunii aplicate. Curtea de Apel a admis acţiunea, însă Consiliul Concurenţei...

Read more

Decizia nr. 3395/2015 din 30 octombrie 2015

Acest caz se referă la obligativitatea îndeplinirii procedurii prealabile în situaţia în care contestaţia este formulată de către o altă persoană decât destinatarul respectivei decizii. Potrivit dispoziţiilor cuprinse în art. 47/1din Legea nr. 21/1996 deciziile emise de Consiliul Concurenţei pot fi atacate în contencios administrativ în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucureşti. Pentru că termenul în care poate fi exercitată calea de atac curge exclusiv de la comunicare, operaţiune se realizează numai în privinţa părţilor. Persoanelor care nu au avut calitatea de parte în procedura desfăşurată în faţa Consiliului Concurenţei nu le este...

Read more

Decizia nr. 3387/2015 din 29 octombrie 2015

În această speţă, Consiliul Concurenţei a sancţionat încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a art. 101 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene de către agenţii economici de pe piaţa administrării private a fondurilor de pensii obligatorii (Pilonul II) din România. Potrivit art. 101 alin. (1) TFUE şi art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 sunt interzise orice tip de înţelegeri/decizii practice concertate care au ca "obiect sau efect" împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei în piaţa internă. Restrângerea prin obiect se referă la împrejurarea că există anumite modalităţi de înţelegeri, etc. care, prin însăşi natura...

Read more

Decizia nr. 2280/2015 din 3 iunie 2015

Cazul se referă la încălcarea dispoziţiilor art. 5 alin. 1 lit. f din Legea nr. 26/1996 şi a art. 101 din TFUE, prin stabilirea unei înţelegeri anticoncurenţiale, constând în participarea cu oferte trucate la procedura de licitaţiei publică. Reclamanta S.C. A S.A. în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Concurenţei, a solicitat instanţei să dispună anularea Deciziei nr. 72/14 noiembrie 2012 emisă de pârât, decizie prin care reclamanta a fost sancţionată cu amenda de 11.384.973 lei reprezentând 4% din cifra de afaceri totale pe anul 2011 pentru încălcarea dispoziţiilor art. 5 alin. 1 lit. f din Legea nr. 21/1996. Recursul reclamantei la...

Read more

Decizia nr. 1654/2015 din 22 aprilie 2015

Acest caz se referă la încălcări ale prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea Concurenței nr. 21/1996 și a art. 101 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.Astfel, reclamanta SC A. SA, în contradictoriu cu pârâtul B., a solicitat instanței să dispună anularea Deciziei nr. 71 din 14 noiembrie 2012 emisă de pârât, referitoare la investigația declanșată prin Ordinul președintelui B. nr. 759/2011 și extinsă prin Ordinul președintelui B. nr. 836/2011, prin care B. a constatat pretinse încălcări de către reclamanta SC A. SA a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea Concurenței nr. 21/1996...

Read more

Decizia nr. 1200/2015 din 17 martie 2015

În această speţă, este vorba despre încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 și a art. 101 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene. Referitor la invocarea datei încheierii contractului de distribuție (24 ianuarie 2006), dată la care - România nefiind membră a Uniunii Europene - recurenta reclamantă nu putea urmări restrângerea concurenței intracomunitare sau împărțirea piețelor în cadrul Uniunii, Înalta Curte constată că în mod temeinic și legal prima instanță a înlăturat această critică, având în vedere că numai încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 a fost reținută începând cu data de 24...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3

Găsește decizie

  • Categorii

  • Etichete

  • Anul