Decizia nr. 4050/2017 din 13 decembrie 2017

Această speţă se referă la probele ce pot fi administrate în litigiile ce vizează anularea deciziilor autorității de concurență de aplicare a sancțiunilor pentru încălcarea regulilor de concurență. Acest caz s-a finalizat cu casare şi trimiterea cauzei spre rejudecare pentru respingerea greșită a probatoriilor. Nu există nici o dispoziţie în legea procesuală generală sau în legile speciale aplicabile cauzei care să împiedice administrarea probei cu prezentarea punctului de vedere al uneia sau mai multor personalităţi ori specialişti în domeniul concurenţei, pe motivul neprezentării de către parte a unor analize economice în cadrul investigaţiei derulate de către autoritatea de concurenţă. De...

Read more

Decizia nr. 1089/2017 din 21 martie 2017

Compania A a fost amendată de Consiliul Concurenţei pentru încălcarea prevederilor art. 6 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată. Înalta Curte a decis casarea cu trimitere spre rejudecare pentru nemotivarea hotărârii și nerespectarea primei decizii de casare. Numărul casărilor cu trimitere este limitat, în condițiile art. 312 alin. (61) C. proc. civ. (1865) și art. 20 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, numai în cazul în care, după prima casare, instanța de fond se conformează dispozițiilor instanței de recurs; interpretarea contrară ar lipsi de efect dispozițiile art. 315 alin. (1) C. proc. civ. (1865).

Read more

Decizia nr. 3257/2016 din 18 noiembrie 2016

În acest caz, reclamanta S.C. “X TV Group” S.A a chemat în judecată pe pârâtul Consiliul Concurenței invocând în faţa instanţei de recurs excepția inadmisibilității acțiunii pentru neîndeplinirea procedurii prealabile prevăzute de art.7 alin.3 din Legea nr. 554/2004. Înalta Curte a respins excepţia inadmisibilităţii. Acțiunea în contencios administrativ se adresează instanței numai după formularea plângerii prealabile din momentul în care a luat cunoștință, pe orice cale, de existența actului contestat, dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii sale, după cum impun prevederile art. 7 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, republicată, cu modificările și completările...

Read more

Decizia nr. 1691/2016 din 31 mai 2016

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Concurenței anularea deciziei Plenului Consiliului Concurenței nr. 58 din 18 octombrie 2012. Prin Decizia Consiliului Concurentei nr. 58/2012, s-a constatat încălcarea dispozițiilor: -art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea concurenței și art. 101 alin. (1) lit. a) din Tratat, începând din februarie 2007 - prezent, precum și - art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea concurenței și ale art. 101 alin. (1) lit. b) din Tratat, în perioada octombrie 2010 – mai 2011, de către Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, prin: a) identificarea și stabilirea unor cheltuieli de...

Read more

Decizia nr. 1379/2016 din 26 aprilie 2016

Cazul se referă la încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, republicată și a art. 101 alin. (1) din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene de către SC B. SA și SC A. SRL, prin încheierea unei înțelegeri având ca obiect restrângerea concurenței prin izolarea pieței românești și împiedicarea comerțului cu produse SC B. SA în alte piețe, inclusiv în cadrul pieței commune. Potrivit art. 315 alin. (1) C. proc. civ., este caracterul obligatoriu al deciziei de casare prin care s-a stabilit că autoritatea de concurență a constatat în mod legal și temeinic existența faptei anticoncurențiale constând în...

Read more

Decizia nr. 3637/2015 din 17 noiembrie 2015

În această speţă, reclamantul a solicitat suspendarea executării unui act administrativ, ceea ce se poate dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, respectiv existența cazului bine justificat şi dovedirea pagubei iminente. Dacă suspendarea se cere a fi dispusă potrivit art. 14 din Legea nr. 554/2004, pe lângă aceste condiții se impune dovedirea formulării plângerii prealabile, în condițiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ, iar dacă cererea de suspendare este motivată de art. 15, atunci ea poate fi formulată odată cu cererea adresată instanței competente pentru anularea, în tot...

Read more

Decizia nr. 3235/2015 din 21 octombrie 2015

Înalta Curte a admis atât recursul companiei A. şi pe cel al Consiliului Concurenţei împotriva sentinţei Curţii de Apel Bucureşti, a clasat sentinţa atacată şi a retrimie cauza spre rejudecare Curţii de Apel Bucureşti. Aceasta deoarece constituie motiv de recurs, astfel cum dispune art. 304 pct. 7 C. proc. civ., situația în care „hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau când cuprinde motive contradictorii sau străine de natura pricinii”. O hotărâre judecătorească trebuie să cuprindă în motivarea sa argumentele care au format, în fapt și în drept, convingerea instanței cu privire la soluția pronunțată, argumente care, în mod...

Read more

Decizia nr. 2451/2015 din 11 iunie 2015

Speţa vizează încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi art. 101 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene în cadrul unei procedurii de achiziţie publică.Mai exact, reclamanta SC A. SRL a acţionat în instanţă decizia Consiliului Concurenţei, care, în urma unei investigaţii, a constatat că respectiva firmă a participat la o îneţelegere anticoncurenţială, constând în participarea cu oferte trucate la o procedură de achiziţie publică organizată de CNADNR. Înalta Curte a respins recursul companiei sancţionate.În realizarea rolului constituţional ce revine Înaltei Curţi de a asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legii în primul rând prin promovarea...

Read more

Decizia nr. 1009/2015 din 6 martie 2015

Compania A. a contestat în instanţă sancțiunea aplicată de Consiliul Concurenţei în temeiul art. 51 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 21/1996, pentru încălcarea art. 15 alin. (6) din aceeași lege, cu o amendă în cuantum de 3.187.463 lei, reprezentând 0,5% din cifra de afaceri realizată în anul 2010 - anul financiar anterior celui în care a fost adoptată decizia de sancționare. Recursul a fost respins de instanţă, ca fiind nefondat. Prevederile art. 51/1 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 (în forma aplicabilă în cauză), avea următorul conținut: „Prin excepție de la prevederile art. 50 și art. 51 alin. (1),...

Read more

Decizia nr. 838/2015 din 25 februarie 2015

Acest caz se referă la faptă interzisă de prevederile art. 5 alin. (1) din Legea Concurenței și ale art. 101 alin. (1) Tratatul pentru Funcționarea Uniunii Europene ce a constat în fapta C. și a distribuitorilor săi, inclusiv reclamanta, ce au realizat o înțelegere anticoncurențială care a avut ca efect izolarea pieței românești și împiedicarea comerțului paralel cu produse C. în cadrul pieței comune, și în fapta D. SA și a distribuitorilor săi, inclusiv reclamanta, ce au realizat o înțelegere anticoncurențială care a avut ca obiect restrângerea teritoriului în care distribuitorii pot revinde produse SC D. SA, cu consecința izolării...

Read more
Page 1 of 4 1 2 4

Găsește decizie

  • Categorii

  • Etichete

  • Anul