Nefurnizare informații

Decizia nr. 3365/2014 din 23 septembrie 2014

Consiliul Concurenţei a sancţionat compania A pentru încălcarea prevederilor art. 50 lit. b) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru că nu au fost furnizate informațiile și documentele ce au fost solicitate potrivit dispozițiilor art. 35 alin. (1) lit. a) din aceeași lege.Înalta Curte a respins acţiunea în instanţă a companiei A.La finalul chestionarului, Consiliul Concurenței a precizat că, potrivit art. 50 lit. b) din Lege, furnizarea de informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informațiilor și documentelor solicitate în baza art. 35 alin. (1) lit. a) din...

Read more

Decizia nr. 3228/2014 din 12 septembrie 2014

În aceast caz, Consiliul Concurenţei a sancţionat un agent economic pentru încălcarea prevederilor art. 50 lit. b) din Legea concurenţei nr. 21/1996, pentru nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate, potrivit dispoziţiilor art. 55 alin. (1) din acelaşi act normativ.Înalta Curte a respins recursul companiei, ca fiind nefondat.Indiferent de informaţiile solicitate, agentul economic avea obligaţia legală de a emite un răspuns autorităţii de concurenţă, inclusiv în sensul că nu desfăşoară activităţi precum cea de vânzare de piese de schimb, care nu ar avea legătură cu activitatea desfăşurată, iar neglijenţa ori exercitarea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu de către angajaţii săi nu este...

Read more

Decizia nr. 6997/2013 din 31 octombrie 2013

Cazul se referă la săvârșirea contravenţiei prevăzute de art. 50 lit. b) din Legea nr. 21/1996, pentru că societatea comercială nu ar fi răspuns în termen legal la anumite solicitări de informaţii adresate de Consiliul Concurenţei. Societatea a confirmat primirea ambelor adrese emise de Consiliul Concurenței, prin semnăturile contabilului şi secretarei. Apărarea recurentei în sensul că cele două persoane nu reprezentau în mod legal societatea a fost în mod correct apreciată negativ de judecătorul fondului, deoarece nu interesează aspecte ce ţin de organizarea internă a entităţii.

Read more

Decizia nr. 6707/2013 din 15 octombrie 2013

Speţa este despre săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 50 lit. b) din Legea nr. 21/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare, motivat de faptul că societatea nu a furnizat informaţiile şi documentele solicitate potrivit dispoziţiilor art. 35 alin. (1) lit. a) din aceeaşi lege. Apărarea recurentei, în sensul că nu i-au fost comunicate cererile de furnizare a informaţiilor, cât şi adresa prin care se solicită punctul de vedere cu privire la fapta sa (ţinând cont de dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Regulamentul privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul concurenţei) nu poate fi reţinută în condiţiile în...

Read more

Decizia nr. 6360/2013 din 26 septembrie 2013

Consiliul Concurenţei a sancţionat compania M.C., în acest caz, pentru încălcarea prevederilor art. 50 lit. b) din Legea concurenței nr. 21/1996, rep., cu modificările și completările ulterioare, prin nefurnizarea informațiilor și documentelor solicitate potrivit dispozițiilor art. 35 alin. (1) lit. a) din aceeași lege.Reclamanta M.C. a solicitat instanţei să înlocuiasă amenda cu un avertisment, dar recursul i-a fost respins.În ceea ce privește comunicarea adresei Consiliului Concurenței la un număr de fax inexistent, această apărare nu este fondată, deoarece recurenta însăși afirmă că a omis să comunice Ministerului Finanțelor Publice schimbarea numărului (invocând propria culpă) și, în plus, o primă adresă...

Read more

Decizia nr. 6041/2013 din 5 iulie 2013

Reclamanta SC„E.S.G.” SRL a chemat în judecată pe pârâtul Consiliul Concurenței solicitând instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța în cauză să dispună anularea deciziei de amendă şi înlocuirea acesteia cu avertisment. Este vorba despre faptul că societatea nu a răspuns unei solicitări a Consiliului privind transmiterea anumitor date solicitate. În motivarea acțiunii, reclamanta a arătat faptul că a fost selectată într-un eșantion pentru un chestionar referitor la piese de schimb pentru autoturisme, fără a se ține seama de împrejurarea că aceasta comercializează doar cauciucuri. Caatare, nu era în măsură să furnizeze datele cerute cu privire la piesele de...

Read more

Decizia nr. 6048/2013 din 5 iulie 2013

Această speţă se referă la regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenței. Reclamanta SC D.R. SA a chemat în judecată pe pârâtul Consiliul Concurenței solicitând instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța în cauză să dispună anularea ordinului emis de Președintele Consiliului Concurenței nr. 1167 din 06 decembrie 2012 și obligarea pârâtului să îi prezinte varianta neconfidențializată a adresei din data de 14 noiembrie 2011 emisă de SC I.C.S. SA, reprezentanta SC I.C.M.K. SA, comunicată pârâtului ca răspuns la adresa nr. A1. din 19 octombrie 2011. Înalta Curte nu a admis această acţiune, respingând-o ca fiind neîntemeiată. Potrivit pct....

Read more

Decizia nr. 5603/2013 din 6 iunie 2013

Această speţă se referă la contravenția prevăzută de art. 50 lit. b) din Legea concurenței săvârșită prin nefurnizarea informațiilor și a documentelor solicitate în temeiul art. 35 alin. (1) lit. a) din același act normativ. Sunt absolut nerelevante justificările în legătură cu măsurile dispuse pe plan intern ca urmare a modului defectuos al primirii documentelor la sediul societății, pe care în acest fel și-l asumă, cum de altfel este nerelevant și faptul că s-a inițiat de îndată corespondență cu autoritatea pârâtă pentru furnizarea informațiilor și documentației solicitate în temeiul art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea concurenței nr. 21/1996...

Read more

Decizia nr. 5441/2013 din 28 mai 2013

Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996, în realizarea atribuțiilor conferite de lege, inspectorii de concurență pot solicita întreprinderilor sau asociaților de întreprinderi informații și documente care le sunt necesare, cu menținerea scopului, a temeiurilor precum și a sancțiunilor prevăzute de lege.Nefurnizarea acestor informații sau documente solicitate, în temeiul menționat constituie contravenție prevăzută de art. 50 lit. b) din lege și se sancționează prin aplicarea unei amenzi de la 0,1% până la 1% din cifra de afaceri totală a întreprinderii contraveniente din anul financiar anterior sancționării.Investigațiile pentru cunoașterea pieței sunt distincte, ca scop și procedură,...

Read more

Găsește decizie

  • Categorii

  • Etichete

  • Anul