Licitații trucate

Decizia nr. 52/2015 din 15 ianuarie 2015

Această speţă se referă la încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi art. 101 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene în cadrul unei procedurii de achiziţie publică.Este vorba despre reclamantele SC A. SRL, SC B. GMBH și SC C. LTD, care au solicitat anularea unei decizii a Consiliului Concurenţei prin care firmele au fost amendate pentru înţelegeri anticoncurenţiale.Există înțelegere în sensul dispozițiilor legale în situația în care părțile în mod expres sau implicit adoptă un plan comun prin stabilirea unei direcții comune de acțiune, sau abținerea de la a acționa pe piață într-un anumit sens,...

Read more

Decizia nr. 2870/2014 din 18 iunie 2014

Acest caz se referă la încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi art. 101 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene în cadrul unei procedurii de achiziţie publică organizate de C.N.A.D.N.R. SA.Faptele analizate în cadrul investigaţiei Consiliului Concurenţei au vizat comportamentul anticoncurenţial al părţilor implicate cu ocazia participării la procedura de achiziţie publică menţionată, ajungându-se la concluzia că acestea, constituite în două asocieri, au realizat o înţelegere de participare cu oferte trucate, prin majorarea preţurilor ofertate şi împărţirea ulterioară a contractelor de achiziţie publică, ceea ce este similar cu împărţirea pieţelor.O practică anticoncurențială există independent de...

Read more

Decizia nr. 2627/2014 din 4 iunie 2014

Cazul se referă la încălcare a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din lege şi prevederilor art. 101 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene cu ocazia participării la o procedură de achiziție publică. Potrivit art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 21/1996 "Sunt interzise orice înţelegeri între întreprinderi, decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi practice concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care: (...) f) constau în participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitaţii...

Read more

Găsește decizie

  • Categorii

  • Etichete

  • Anul