Jurisprudență

Găsește decizie

  • Categorii

  • Etichete

  • Anul

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 15 mai 2019 în cauza C-706/17

Hotărârea Curții din 21 septembrie 1989 în cauzele conexate 46/87 și 227/88

Speţa se referă la încălcarea Articolului 107 alin. 1 TFUE, precum şi la condițiile pentru ca ca o măsură să constituie ajutor de stat. Calificarea drept „ajutor de stat” în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE presupune întrunirea a patru condiții: existența unei intervenții a statului sau prin intermediul resurselor de stat, această intervenție să fie de natură să afecteze...

Read more

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 3 aprilie 2019 în cauza C617/17

Hotărârea Curții din 21 septembrie 1989 în cauzele conexate 46/87 și 227/88

Cazul se referă la un abuz de poziție dominantă şi la sancțiunea aplicată pentru încălcarea dreptului naţional al concurenței pentru fapte săvârșite anterior aderării la Uniunea Europeană, precum și pentru încălcarea dreptului Uniunii în materie de concurență pentru fapte ulterioare aderării. Totodată, este vorba şi despre principiul “ne bis in idem”, consacrat de art. 50 din Carta drepturilor fundamenatale ale...

Read more

Hotărârea Curții (Camera a doua) din 28 martie 2019 în cauza C637/17

Hotărârea Curții din 21 septembrie 1989 în cauzele conexate 46/87 și 227/88

Acest caz are legatură cu aplicarea privată a normelor de concurență. Este vorba despre încălcarea Directivei 2014/104, precum şi despre termenul pentru exercitarea unei acțiuni în despăgubiri. O societate a formulat acțiunea în împotriva unei alte societăți comerciale pentru prejudicial cauzat de încălcarea normelor de concurență înainte de a expira termenul de transpunere a Directivei 2014/104. Astfel, din speţa de...

Read more

Hotărârea Curții (Camera a doua) din 14 martie 2019 în cauza C724/17

Hotărârea Curții din 21 septembrie 1989 în cauzele conexate 46/87 și 227/88

Cazul se referă la aplicarea privată a regulilor de concurență şi stabileşte cine va fi obligat la plata prejudiciului cauzat de încheierea unei înțelegeri anticoncurențiale. Este vorba şi despre situația în care unele dintre întreprinderile implicate în înțelegerea anticoncurențială a fost dizolvată în cadrul unei proceduri voluntare. Totodată, decizia CJUE arată că orice persoană are dreptul să solicite repararea prejudiciului...

Read more