Indicele Herfindahl-Hirschmann (IHH)

Indice de concentrare a pieței, adică a măsurii în care un număr mic de întreprinderi reprezintă o mare parte a pieței. Indicele HH este utilizat ca un indicator posibil al puterii de piață sau al concurenței dintre întreprinderi. El măsoară gradul de concentrare a pieței, prin însumarea pătratelor cotelor de piață ale tuturor întreprinderilor din sector. Când, de exemplu, pe o piață numărând 5 întreprinderi, fiecare dintre ele deține o cotă de piață de 20 %, IHH este, atunci, egal cu: 400 + 400 + 400 + 400 + 400 = 2000. Cu cât IHH-ul unei piețe date este mai ridicat, cu atât mai mult este concentrată producția într-un număr mic de întreprinderi. În general, când IHH-ul este inferior cifrei 1000, concentrarea pieței este considerată slabă; când indicele este cuprins între 1000 și 1800, concentrarea pieței este considerată medie, iar când IHH-ul este superior cifrei 1800, aceasta este considerată înaltă.
© www.consiliulconcurentei.ro

EN: Herfindahl–Hirschmann-Index (HHI)
FR: Indice de Herfindahl– Hirschmann (IHH)
HU: Herfindahl-Hirschmann index (IHH)

Next Post

Ultimele articole

Ultimele decizii adăugate