Etichetă: piața relevantă

Decizia nr. 1826/2017 din 18 mai 2017

Ca urmare a unei plângeri, prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenţei nr. 397 din 21 februarie 2011, s-a declanșat investigația privind posibila încălcare a art. 6 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare și a art. 102 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene de către SC C. SRL. SC C. SRL activează în domeniul comerțului cu ridicata al produselor farmaceutice. Portofoliul companiei cuprinde peste 35 de produse, toate medicamente originale, majoritatea produse de înaltă tehnologie, ce se adresează unor arii terapeutice în care există nevoi medicale deosebite, respectiv oncologie, infecția HIV - SIDA, hepatitele virale ...

Read more

Decizia nr. 2067/2016 din 22 iunie 2016

Compania A. a încheiat contracte cu distribuitorii săi, prin care aceştia nu puteau achiziţiona produse din afara României, fapt pentru care a fost sancţionată de Consiliul Concurenţei. Societatea a chemat în instanţă Consiliul Concurenţei, însă Înalta Curte a respins acţiunea. Este vorba despre încălcarea art.5 din Legea nr.21/1996, prin clauza 3.2.6, inserată în toate cele 6 contracte încheiate de recurenta reclamantă cu distribuitorii săi, privind achiziția exclusivă de produse de la A., care nu a urmărit, astfel cum a susținut furnizorul de produse, să asigure o protecție a consumatorului față de produse contrafăcute, ci, în realitate, a instituit o obligativitate ...

Read more

Decizia nr. 1367/2016 din 22 aprilie 2016

Această speţă se referă la încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 și a art. 101 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, constând în participarea la o înțelegere și/ sau practică concertată privind renunțarea la comercializarea cu amănuntul a benzinei Eco Premium. Este vorba despre cererea unei companii petroliere de a anula decizia Consiliului Concurenţei prin care a fost amendată că a participat la această înţelegere. Înalta Curte a admis în parte acţiunea companiei şi a decis reducerea amenzii. Compania a invocat excepție de nelegalitate a ordinului prin care s-a dispus efectuarea unei inspecții inopinate și ...

Read more

Decizia nr. 1343/2016 din 21 aprilie 2016

În acest caz, o companie petrolieră a solicitat instanţei anularea totală a amenzii aplicate de Consiliul Concurenţei pentru participarea la înţelegeri cu celelalte companii de pe piaţă pentru retragerea de la comercializare a benzinei Eco Premium. Compania a fost astfel acuzată de încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 și a art. 101 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, constând în participarea la o înțelegere și/ sau practică concertată. Înalta Curte a admis în parte recursul, diminuând valoarea amenzii, însă un judecător a făcut opinie separată, considerând că acţiunea companiei împotriva Consiliului Concurenţei trebuie respinsă. La ...

Read more

Decizia nr. 3387/2015 din 29 octombrie 2015

În această speţă, Consiliul Concurenţei a sancţionat încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a art. 101 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene de către agenţii economici de pe piaţa administrării private a fondurilor de pensii obligatorii (Pilonul II) din România. Potrivit art. 101 alin. (1) TFUE şi art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 sunt interzise orice tip de înţelegeri/decizii practice concertate care au ca "obiect sau efect" împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei în piaţa internă. Restrângerea prin obiect se referă la împrejurarea că există anumite modalităţi de înţelegeri, etc. care, prin însăşi natura ...

Read more

Decizia nr. 2280/2015 din 3 iunie 2015

Cazul se referă la încălcarea dispoziţiilor art. 5 alin. 1 lit. f din Legea nr. 26/1996 şi a art. 101 din TFUE, prin stabilirea unei înţelegeri anticoncurenţiale, constând în participarea cu oferte trucate la procedura de licitaţiei publică. Reclamanta S.C. A S.A. în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Concurenţei, a solicitat instanţei să dispună anularea Deciziei nr. 72/14 noiembrie 2012 emisă de pârât, decizie prin care reclamanta a fost sancţionată cu amenda de 11.384.973 lei reprezentând 4% din cifra de afaceri totale pe anul 2011 pentru încălcarea dispoziţiilor art. 5 alin. 1 lit. f din Legea nr. 21/1996. Recursul reclamantei la ...

Read more

Decizia nr. 1756/2015 din 28 aprilie 2015

Această decizia a Înaltei Curţi se referă la încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene de către C.N.P.R. (Poşta Română).Astfel, Consiliul Concurenţei a considerat că Poşta Română a săvârşit următoarele fapte de tratament discriminatoriu: - tratamentul preferenţial acordat întreprinderii SC I.G. S.A. în raport cu concurenţii acestei întreprinderi, în intervalul de timp 14 iulie 2005 - 01 august 2009, pe piaţa relevantă a serviciului poştal standard de trimitere internă de publicitate prin poştă adresată, extins în intervalul de ...

Read more

Decizia nr. 2407/2014 din 23 mai 2014

Reclamanta SC L.S. SRL a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul C.C., anularea Deciziei nr. 55 din 15 octombrie 2012 emisă de pârât şi obligarea acestuia la declanşarea unei investigaţii ca urmare a plângerii formulate de reclamantă cu privire la încălcarea de către SC D.E. SRL a art. 6 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 21/1996.Înalta Curte a respins ca nefondată această acţiune.Pentru a putea fi declanşată o investigaţie de către Consiliul Concurenței pentru abuz de poziţie dominantă, în sensul art. 6 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 21/1996, se impunea îndeplinirea mai multor condiţii cumulative: - deţinerea de ...

Read more

Găsește decizie

  • Categorii

  • Etichete

  • Anul