Etichetă: nemotivarea hotărârii

Decizia nr. 1089/2017 din 21 martie 2017

Compania A a fost amendată de Consiliul Concurenţei pentru încălcarea prevederilor art. 6 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată. Înalta Curte a decis casarea cu trimitere spre rejudecare pentru nemotivarea hotărârii și nerespectarea primei decizii de casare. Numărul casărilor cu trimitere este limitat, în condițiile art. 312 alin. (61) C. proc. civ. (1865) și art. 20 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, numai în cazul în care, după prima casare, instanța de fond se conformează dispozițiilor instanței de recurs; interpretarea contrară ar lipsi de efect dispozițiile art. 315 alin. (1) C. proc. civ. (1865).

Read more

Decizia nr. 3235/2015 din 21 octombrie 2015

Înalta Curte a admis atât recursul companiei A. şi pe cel al Consiliului Concurenţei împotriva sentinţei Curţii de Apel Bucureşti, a clasat sentinţa atacată şi a retrimie cauza spre rejudecare Curţii de Apel Bucureşti. Aceasta deoarece constituie motiv de recurs, astfel cum dispune art. 304 pct. 7 C. proc. civ., situația în care „hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau când cuprinde motive contradictorii sau străine de natura pricinii”. O hotărâre judecătorească trebuie să cuprindă în motivarea sa argumentele care au format, în fapt și în drept, convingerea instanței cu privire la soluția pronunțată, argumente care, în mod ...

Read more

Găsește decizie

  • Categorii

  • Etichete

  • Anul