Etichetă: gravitatea faptei

Decizia nr. 3038/2016 din 8 noiembrie 2016

Acest caz se referă la modalitatea de calcul a cifrei de afaceri. Reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Concurenţei: în principal, anularea în ceea ce o priveşte a Deciziei Consiliului Concurenţei nr. 39 din 07 septembrie 2010 referitoare la încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a art. 101 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, de către administratorii fondurilor de pensii private obligatorii din România, constatând că fapta nu are caracter concurenţial; Înalta Curte a respins recursul ca fiind nefondat. Prin hotărârea pronunţată în cauză, prima instanţă a confirmat calificarea dată de Consiliul ...

Read more

Decizia nr. 6707/2013 din 15 octombrie 2013

Speţa este despre săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 50 lit. b) din Legea nr. 21/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare, motivat de faptul că societatea nu a furnizat informaţiile şi documentele solicitate potrivit dispoziţiilor art. 35 alin. (1) lit. a) din aceeaşi lege. Apărarea recurentei, în sensul că nu i-au fost comunicate cererile de furnizare a informaţiilor, cât şi adresa prin care se solicită punctul de vedere cu privire la fapta sa (ţinând cont de dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Regulamentul privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul concurenţei) nu poate fi reţinută în condiţiile în ...

Read more

Decizia nr. 5603/2013 din 6 iunie 2013

Această speţă se referă la contravenția prevăzută de art. 50 lit. b) din Legea concurenței săvârșită prin nefurnizarea informațiilor și a documentelor solicitate în temeiul art. 35 alin. (1) lit. a) din același act normativ. Sunt absolut nerelevante justificările în legătură cu măsurile dispuse pe plan intern ca urmare a modului defectuos al primirii documentelor la sediul societății, pe care în acest fel și-l asumă, cum de altfel este nerelevant și faptul că s-a inițiat de îndată corespondență cu autoritatea pârâtă pentru furnizarea informațiilor și documentației solicitate în temeiul art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea concurenței nr. 21/1996 ...

Read more

Decizia nr. 5157/2013 din 24 aprilie 2013

Cazul se referă la încălcarea dispozițiilor art. 5 lit.a din Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare începând cu data de 31 martie 2001 până în prezent și a dispozițiilor art. 101 din Tratat, fost art. 81 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, începând cu data de 1 ianuarie 2007 până în present de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România prin fixarea tarifelor practicate de membrii săi ca urmare a adoptării Regulamentului privind stabilirea criteriilor pentru determinarea onorariilor, indemnizațiilor și compensațiilor cuvenite experților contabili și contabililor autorizați precum și a societăților de profil, membri ...

Read more

Găsește decizie

  • Categorii

  • Etichete

  • Anul