Etichetă: cifra de afaceri

Decizia nr. 3038/2016 din 8 noiembrie 2016

Acest caz se referă la modalitatea de calcul a cifrei de afaceri. Reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Concurenţei: în principal, anularea în ceea ce o priveşte a Deciziei Consiliului Concurenţei nr. 39 din 07 septembrie 2010 referitoare la încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a art. 101 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, de către administratorii fondurilor de pensii private obligatorii din România, constatând că fapta nu are caracter concurenţial; Înalta Curte a respins recursul ca fiind nefondat. Prin hotărârea pronunţată în cauză, prima instanţă a confirmat calificarea dată de Consiliul ...

Read more

Decizia nr. 1009/2015 din 6 martie 2015

Compania A. a contestat în instanţă sancțiunea aplicată de Consiliul Concurenţei în temeiul art. 51 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 21/1996, pentru încălcarea art. 15 alin. (6) din aceeași lege, cu o amendă în cuantum de 3.187.463 lei, reprezentând 0,5% din cifra de afaceri realizată în anul 2010 - anul financiar anterior celui în care a fost adoptată decizia de sancționare. Recursul a fost respins de instanţă, ca fiind nefondat. Prevederile art. 51/1 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 (în forma aplicabilă în cauză), avea următorul conținut: „Prin excepție de la prevederile art. 50 și art. 51 alin. (1), ...

Read more

Decizia nr. 607/2015 din 13 feb. 2015

În acest caz, este vorba despre o operațiune de concentrare economică, iar compania D.F.S.E.H.G. a fost amendată de Consiliul Concurenţei întrucât nu a notificat prealabil autoritatea de concurenţă, deşi avea această obligaţie legală. Curtea de Apel a admis în parte cererea companiei de a anula decizia autorităţii de concurenţă, însă Înalta Curte a admis recursul formulat de Consiliul Concurenţei.Potrivit dispoziţiilor art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurenței, se sancţionează cu amendă de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancţionării faptei săvârșită cu intenție sau neglijență de întreprinderea care avea obligația ...

Read more

Decizia nr. 3230/2014 din 12 septembrie 2014

Această speţă se referă la încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996 prin impunerea unor prețuri de vânzare a produselor. De asemenea, speţa se referă şi la aplicarea amenzii la cifra de afaceri totală a societății sancționate.Reclamanta SC A.P. SRL a solicitat instanţei anularea unei decizii a Consiliului Concurenţei, prin care a fost amendată, dar şi faptul că amenda a fost raportată la cifra de afaceri totală a companiei. Compania a pierdut procesul.Deşi intitulat drept preţ recomandat, în realitate clauza contractuală reglementează preţul de revânzare, de vreme ce nerespectarea listei de preţuri, comunicată de ...

Read more

Decizia nr. 1894/2014 din 10 aprilie 2014

Speţa prezintă o situaţie în care au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996, deoarece întreprinderile implicate au încheiat contracte care reprezintă înţelegeri (acorduri) verticale convenite la niveluri diferite ale lanţului producţie-comercializare, referitoare la condiţiile în care distribuitorii/dealerii/cumpărătorii pot cumpăra, vinde sau revinde anumite produse, contracte prin care se restrânge libertatea acestora de a-şi determina singuri preţurile de vânzare la consumatorul final pentru produsele de parfumerie. Dovedirea înţelegerii de preţ de revânzare se regăseşte în clauzele contractuale, iar ceea ce este intitulat „preţ recomandat”, în realitate este preţ obligatoriu de revânzare. Curtea Supremă a ...

Read more

Decizia nr. 1472/2014 din 21 martie 2014

Această speţă reprezintă o încălcare a dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996, republicată, de către producătorul D.P.I.I., importatorii SC W.C.I. SRL, SC S.A.P.D. SRL și SC P.D.T. SRL, prin încheierea unor contracte în care prețurile de vânzare cu amănuntul către consumatorii finali din România au fost stabilite de către producătorul turc, în înțelegere cu importatorii români.Înalta Curte a respins acţiunea şi a menţinut decizia Consiliului Concurenţei.Fapta intră în categoria restricționărilor grave ale concurenței, denumite per se de legislația de concurență. Mediul concurențial a fost distorsionat în sensul că distribuitorilor, intermediarilor, revânzătorilor, li s-a restrâns libertatea ...

Read more

Decizia nr. 5441/2013 din 28 mai 2013

Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996, în realizarea atribuțiilor conferite de lege, inspectorii de concurență pot solicita întreprinderilor sau asociaților de întreprinderi informații și documente care le sunt necesare, cu menținerea scopului, a temeiurilor precum și a sancțiunilor prevăzute de lege.Nefurnizarea acestor informații sau documente solicitate, în temeiul menționat constituie contravenție prevăzută de art. 50 lit. b) din lege și se sancționează prin aplicarea unei amenzi de la 0,1% până la 1% din cifra de afaceri totală a întreprinderii contraveniente din anul financiar anterior sancționării.Investigațiile pentru cunoașterea pieței sunt distincte, ca scop și procedură, ...

Read more

Decizia nr. 4781/2013 din 2 aprilie 2013

Conform Deciziei nr. 24/2010 emise de Consiliul Concurenței, s-a dispus sancționarea unui număr de cinci agenți economici, printre care și SC R.T. SRL pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996 constatând că între aceștia a existat o înțelegere anticoncurențială ce intră sub incidența acestor dispoziții legale, care a avut ca obiect și ca efect fixarea tarifelor pentru ora de manoperă pentru serviciile de întreținere și reparare a autovehiculelor, respectiv 25 euro fără TVA pentru autovehicule, 30 euro fără TVA pentru autoutilitare și 35 euro fără TVA pentru autocamioane și semiremorci, stabilindu-se totodată și un ...

Read more

Găsește decizie

  • Categorii

  • Etichete

  • Anul