Spațiul Economic European (SEE)

Acordul SEE, la care sunt membre toate statele Uniunii Europene și statele Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS), Islanda, Liechtenstein și Norvegia, a intrat în vigoare la 1.01.1994. Obiectivul acestui acord este de a înființa un spațiu economic european, dinamic și omogen, bazat, în substanță, pe reguli comune și pe condiții de concurență identice. În cadrul acestui spațiu, coexistă două sisteme juridice distincte: Acordul SEE se aplică atunci când este afectat comerțul dintre membrii AELS și Comunitate sau între țările AELS; dreptul comunitar se aplică atunci când este afectat comerțul dintre statele membre ale UE. Acordul SEE este aplicat atât de către Comisia Europeană, cât și de către Autoritatea de Supraveghere a AELS. Acordul definește competențele acestora și cadrul de cooperare.
© www.consiliulconcurentei.ro

EN: EEA (European Economic Area)
FR: EEE (Espace Économique Européen)
HU: Európai Gazdasági Térség (EGT)

Next Post

Ultimele articole

Ultimele decizii adăugate