Restricții esențiale (Restricții cu efecte anticoncurențiale majore)

Restricții de concurență, impuse prin înțelegeri sau practici comerciale, considerate de majoritatea jurisdicțiilor ca foarte grave și neproducând, în general, nici un efect pozitiv. Ele încalcă, aproape întotdeauna, dreptul concurenței. În dreptul comunitar, exemplele cele mai marcante de restricții orizontale sunt înțelegerile dintre concurenți asupra prețurilor, cele de împărțire a piețelor sau de limitare a cantităților de bunuri sau servicii care trebuie să fie produse, cumpărate sau furnizate. Exemplele de restricții deosebit de grave în relațiile verticale (adică dintre întreprinderile care activează la niveluri diferite ale lanțului de producție sau de distribuție) sunt impunerea prețurilor de revânzare și anumite restricții teritoriale. Dispozițiile unei înțelegeri care prevede acest tip de restricții sunt denumite și „clauze negre” și împiedică înțelegerea respectivă de a beneficia de o exceptare pe categorie. În plus, înțelegerile ce conțin clauze negre nu pot decât in mod excepțional să beneficieze de o exceptare individuală (dispensa).
© www.consiliulconcurentei.ro

EN: Hard core restrictions
FR: Restrictions caractérisées
HU: Alapvető korlátozások (Jelentős versenyellenes korlátozások)

Next Post

Ultimele articole

Ultimele decizii adăugate