Procedura în cazurile de infracțiune

Acțiune contra unui stat membru care nu și-a îndeplinit una dintre obligațiile ce–i revin în virtutea Tratatului CE sau a legislației comunitare secundare. Această procedură este angajată de Comisie, din proprie inițiativă sau la cererea unui alt stat membru. Persoanele fizice nu pot constrânge Comisia să deschidă o procedură de infracțiune. Această procedură poate, dacă este cazul, să conducă la o hotărâre a Curții de Justiție, care să statueze că statul membru în cauză a comis, într-adevăr, o infracțiune. În caz de neexecutare a acestei hotărîri, Curtea poate să-i impună, statului respectiv, plata unei sume forfetare/a unei penalități, în cadrul unei proceduri separate.
© www.consiliulconcurentei.ro

EN: Infringement proceeding
FR: Procedure d’infraction
HU: Jogsértési eljárás

Next Post

Ultimele articole

Ultimele decizii adăugate