Licențiere

Se referă la acordarea permisiunii legale de a face ceva, cum ar fi producerea unui produs. Licența conferă un drept pe care persoana sau firma nu l-au avut anterior. Unele licențe sunt acordate gratuit, dar cele mai multe necesită plata. Licențele sunt acorduri juridice care pot conține restricții privind modul de utilizare a licenței. Există două cazuri largi de licențiere care sunt relevante pentru politica de concurență. Primul îl constituie licențele acordate de guverne pentru participanții nou intrați în anumite industrii. Sistemele de licențiere există în multe industrii de comunicare (radiodifuziune și emisie TV), profesii (medici) și servicii (servicii bancare, băuturi alcoolice). Condițiile licențelor variază, dar sunt adesea însoțite de diverse restricții asupra firmei. Aceste restricții (sau reglementări) se pot aplica prețului, calității sau cantității de servicii. Acordarea de licențe guvernamentale reprezintă o barieră importantă pentru intrarea în aceste industrii. A doua utilizare a licențierii este în cazul brevetelor, drepturilor de autor și mărcilor comerciale, prin care autoritatea (sub forma licenței) este acordată de către proprietar unei alte părți pentru a produce, reproduce, cumpăra sau vinde elementul. Drepturile de autor, titularii de mărci comerciale și brevetele de invenție pot autoriza alte persoane să utilizeze sau să producă bunul, de obicei în schimbul unei plăți fixe și al unei redevențe. În majoritatea cazurilor, un deținător de brevete nu are nici o preferință între licențiere și producerea propriilor invenții, deoarece el își poate maximiza câștigul prin plata taxelor de licențiere. Cu toate acestea, deținătorii de brevete nu sunt obligați să utilizeze sau să-și licențieze tehnologia. Astfel, poate exista o restricție a difuziei tehnologice care, de asemenea, acționează ca o barieră la intrare. În multe țări, există o dispoziție privind revocarea brevetelor sau impunerea unei licențe obligatorii atunci când se poate dovedi că brevetul a fost abuzat prin neutilizare sau restricții anticoncurențiale privind licențierea. În practică, licențele obligatorii sunt rareori utilizate.

EN: Licensing
FR: Octroi de licence

Next Post

Ultimele articole

Ultimele decizii adăugate