Investiții străine directe (ISD)

Investițiile străine directe (ISD) reprezintă categoria investițiilor internaționale care reflectă obiectivul obținerii unui câștig de durată de către un investitor dintr-o economie într-o întreprindere rezidentă într-o altă economie. Interesul de durată implică existența unei relații pe termen lung între investitor și întreprindere, și faptul că investitorul are o influență semnificativă asupra modului de gestionare a întreprinderii. Un astfel de interes este considerat ca existând în mod oficial atunci când un investitor direct deține 10% sau mai mult din puterea de vot în consiliul de administrație (pentru o întreprindere constituită ca societate pe acțiuni) sau echivalentul (pentru o întreprindere care nu este societate pe acțiuni). ISD pot fi văzute ca o strategie economică alternativă, adoptată de acele întreprinderi care investesc în înființarea unei noi fabrici/birou sau, alternativ, achiziționează bunurile existente ale unei întreprinderi străine. Aceste întreprinderi încearcă să completeze sau să substituie comerțul internațional prin producerea (și adesea vânzarea) de bunuri și servicii în alte țări decât aceea în care întreprinderea a fost înființată inițial. Există două tipuri de ISD: generarea de noi active productive de către străini sau achiziționarea de active existente de către străini (de exemplu, prin achiziții, fuziuni, preluări). Investițiile străine directe diferă de investițiile de portofoliu deoarece sunt făcute cu scopul de a avea controlul sau o putere de decizie eficientă în gestionarea întreprinderii în cauză și un interes de durată în întreprindere. Investiția directă nu include doar achiziția inițială de capital propriu, ci și tranzacțiile de capital ulterioare între investitorul străin și întreprinderile locale și afiliate.

EN: Foreign direct investment (FDI)
FR: Investissements directs étrangers (IDE)

Next Post

Ultimele articole

Ultimele decizii adăugate