Întreprindere

În sensul legislației comunitare antitrust, prin „întreprindere” se înțelege orice entitate angajată într-o activitate economică, adică o activitate constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piață dată, independent de statutul său juridic și de modul de finanțare. Pentru ca aceste condiții să fie îndeplinite, nu este obligatoriu că această entitate să aibă intenția de a obține profituri; de asemenea, nici organismele publice nu sunt excluse din oficiu. Regulile care guvernează operațiunile de concentrare vorbesc despre „întreprinderile implicate”, adică despre participanții direcți la o operațiune de concentrare sau la achiziționarea unui control.
© www.consiliulconcurentei.ro

EN: Undertaking
FR: Enterprise
HU: Vállalkozás

Next Post

Ultimele articole

Ultimele decizii adăugate