Înțelegere de specializare

Înțelegere între întreprinderi, legată de condițiile în care acestea se specializează în producția unei game restrânse sau specifice de bunuri și / sau de servicii. Acordurile de specializare pot contribui la ameliorarea producției sau a distribuției de produse, dat fiind faptul că întreprinderile în cauză pot să-și concentreze activitățile asupra fabricației anumitor produse, să lucreze, astfel, într-un mod mai eficient și să ofere aceste produse la prețuri mai avantajoase. Acordurile de specializare se divid în mai multe categorii: acorduri în temeiul cărora unul dintre participanți renunță, în favoarea altuia, la fabricarea anumitor produse sau la furnizarea anumitor servicii („specializare unilaterală”), acorduri potrivit cărora fiecare dintre participanți renunță, în favoarea altuia, la fabricarea anumitor produse sau la furnizarea anumitor servicii („specializare reciprocă”) și acorduri în conformitate cu care participanții se angajează să fabrice, în comun, anumite produse sau să furnizeze, împreună, anumite servicii („producție în comun”). Acestui tip de acorduri i se aplică un Regulament specific de exceptare pe categorie.
© www.consiliulconcurentei.ro

EN: Specialisation agreement
FR: Accord de spécialisation
HU: Szakosodási megállapodás

Next Post

Ultimele articole

Ultimele decizii adăugate