Exceptări pe categorii (de înțelegeri)

Reglementare emisă de Comisie sau de Consiliu în aplicarea art. 81 (3) al Tratatului CE, conținând condițiile în care anumite tipuri de înțelegeri și acorduri pot beneficia de exceptarea de la interdicția generală privind înțelegerile restrictive, prevăzută de art. 81 (1) al Tratatului CE. Atunci când un acord / o înțelegere îndeplinește condițiile prevăzute într-o reglementare de exceptare pe categorii, nu mai este supus obligației de notificare individuală: el este, în mod automat, valid și executoriu. Există, de exemplu, reglementări de exceptare pe categorii pentru înțelegeri verticale, acorduri de cercetare și dezvoltare, acorduri de specializare, acorduri de transfer de tehnologie și acorduri de distribuție a automobilelor.
© www.consiliulconcurentei.ro

EN: Block exemption (Regulation)
FR: Exemption par catégorie (Règlement d’)
HU: Csoportmentességi Rendelet (megállapodásokra vonatkozóan)

Next Post

Ultimele articole

Ultimele decizii adăugate