Costuri de lansare pe piață

Costuri suportate de o întreprindere care intenționează să înceapă o activitate economică pe un segment de piață dat. Aceste costuri includ, de exemplu, cheltuielile necesare lansării activităților de cercetare și dezvoltare (R&D), costurile de achiziționare a instalațiilor de producție și / sau de distribuție, precum și costurile legate de comercializarea produsului (ex: publicitatea).
© www.consiliulconcurentei.ro

EN: Start-up costs
FR: Coûts de démarrage
HU: Piaci bevezetési költségek

Next Post

Ultimele articole

Ultimele decizii adăugate