Control (schimbare)

“Controlul este constituit din drepturi, contracte sau orice alt mijloc care, separat sau în combinație și având în vedere considerentele de fapt sau de drept implicate, conferă posibilitatea exercitării unei influențe decisive asupra unei întreprinderi, în special prin: (a) dreptul de proprietate sau dreptul de a utiliza toate sau o parte din activele unei întreprinderi; (b) drepturile sau contractele care conferă o influență decisivă asupra compoziției, votului sau deciziilor organelor unei întreprinderi. Controlul este dobândit de persoane sau de întreprinderi care: (a) sunt titularii drepturilor sau sunt îndreptățiți la drepturi în temeiul contractelor în cauză sau (b) desi nu au dreptul de a exercita drepturi sau îndreptățiți la drepturi care decurg din asemenea contracte, au puterea de a exercita drepturi care decurg din acestea.”

EN: Control (change)
FR: Contrôle (changement)

Next Post

Ultimele articole

Ultimele decizii adăugate