Comunicarea obiecțiilor

Comunicare scrisă, pe care Comisia trebuie să o adreseze persoanelor sau întreprinderilor, înainte de a adopta o decizie care afectează în mod negativ drepturile lor. Această obligație a Comisiei decurge din drepturile destinatarului comunicării de a se apăra, ceea ce impune ca să i se fi dat ocazia de a-și face cunoscut punctul său de vedere în legătură cu obiecțiile pe care Comisia ar dori să le formuleze într-o decizie. Comunicarea obiecțiilor trebuie să conțină toate obiecțiile pe care intenționează Comisia să-și fondeze decizia finală. Comunicarea obiecțiilor este o etapă importantă, prevăzută de toate procedurile de concurență în care Comisia are dreptul de a adopta decizii negative.
© www.consiliulconcurentei.ro

EN: Statement of objections (SO)
FR: Communication des griefs
HU: Kifogásközlés

Next Post

Ultimele articole

Ultimele decizii adăugate