Competență

Articolul 3 din TFUE prevede: “Competența Uniunii este exclusivă în următoarele domenii: […] (b) stabilirea normelor privind concurența necesare pentru funcționarea pieței interne;”

EN: Competence
FR: Compétence

Next Post

Ultimele articole

Ultimele decizii adăugate