Acordurile europene

Acordurile europene sunt acorduri de asociere bilaterală, care au fost încheiate între Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și fiecare dintre următoarele țări ale Europei Centrale și de Est: Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, România, Slovacia, Slovenia și Polonia. Acordurile europene recunosc faptul că obiectivul final al țărilor asociate este de a accede în Uniunea Europeană și au ca obiect sprijinirea țărilor asociate în a-și atinge acest obiectiv. Ele prevăd stabilirea unui dialog politic, crearea unei zone a liberului schimb, angajarea țărilor asociate de a-și armoniza legislația cu legislația comunitară, precum și cooperarea economică, culturală și financiară. În comerțul dintre Comunitate și țările asociate se aplică reguli de concurență comparabile cu cele din Tratatul CE.
© www.consiliulconcurentei.ro

EN: Europe Agreements
FR: Accords Européens
HU: Európai Megállapodások

Next Post

Ultimele articole

Ultimele decizii adăugate