Concurență

Decizia nr. 4965/2013 din 11 aprilie 2013

În acest caz, banca BRD GSG a cerut în instanţă anularea unui ordin al Consiliului Concurenţei privind demararea unei investigaţii referitoare la o presupusă înţelegere ilegală între instituţiile bancare, precum şi a unui ordin prin care a fost aprobată efectuarea unei inspecţii inopinate. Înalta Curte a respins recursul. În baza art. 36 din Legea nr. 21/1996, în forma în vigoare la momentul emiterii ordinului de inspecție și a principiului tempus regit actum, potrivit căruia legalitatea unui act administrativ se analizează în raport cu prevederile în vigoare la momentul emiterii, se constată că unica condiție pentru emiterea unui ordin de inspecție...

Read more

Decizia nr. 345/2013 din 24 ianuarie 2013

Instanţa a reţinut decizia Consiliului Concurenţei, potrivit căreia între producătorul E.L.E. SA, pe de o parte, și S.C. A.A.M. SRL, S.C. R.P.SRL și S.C. M.E. SRL, pe de altă parte, s-a realizat o înțelegere anticoncurențială de împărțire a pieței, prin împărțirea portofoliului de produse pentru diabet al producătorului, în vederea eliminării concurenței între cei trei distribuitori cu privire la insulinele umane și analogii de insulină umană. În raport cu soluțiile date în cazul celorlalte societăți comerciale distribuitoare, participante la înțelegerea anticoncurențială, se impune reindividualizarea sancțiunii și în cazul reclamantei. Este adevărat că, în cazul S.C. E.L.E. SA, sancțiunea amenzii a...

Read more

Decizia nr. 5157/2012 din 4 decembrie 2012

În acest caz, ne referim la încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr.21/1996 de către recurenta-reclamantă, prin realizarea unei înțelegeri verticale de negociere a tarifelor și a condițiilor comerciale în numele membrilor asociației, pentru serviciile prestate de administrațiile portuare, încălcare grefată pe o înțelegere între membrii asociației. Recurenta-reclamantă A.A.O.P.F.R. a fost delegată de către membrii asociației - operatori portuari și de căi navigabile la solicitarea acesteia pentru reprezentarea intereselor acestora și negocierea în numele lor cu administrațiile portuare sau de căi navigabile, a nivelului tarifelor pentru serviciile prestate, cât și a condițiilor contractuale în mod colectiv....

Read more

Decizia nr. 4763/2012 din 14 noiembrie 2012

Reclamanta a sesizat Consiliului Concurenței cu privire la poziţia manifestată de regia autonomă R. RA privind încheierea unui contract, apreciind că obiecţiunile formulate de regie sunt abuzive şi reprezintă o încălcare a prevederilor art. 5 din Legea nr. 21/1996, privind posibile înţelegeri cu alţi agenţi economici, având ca scop eliminarea reclamantei de pe piaţa producerii de energie termică. Compania reclamantă a chemat în judecată Consiliul Concurenţei, însă Curtea de Apel a respins acţiunea. Plângerea adresată pârâtului de către reclamantă a privit neînţelegerile contractuale avute cu R. RA cu ocazia încheierii contractului de vânzare-cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici...

Read more

Decizia nr. 3765/2012 din 27 septembrie 2012

Reclamanţii Consiliul Local al sectorului 3 și Primarul sectorului 3 București au cerut anularea unei decizii a Consiliului Concurenţei, însă instanţa supremă a respins recursul ca fiind nefondat. Prin Decizia nr. 58 din 13 noiembrie 2009 s-a constatat, în temeiul art. 26 lit. b) din Legea nr. 21/1996, republicată, încălcarea de către Consiliul General al Municipiului București, Primarul General al Municipiului București, Consiliile Locale ale sectoarelor 1-4 și 6 și Primarii sectoarelor 1-4 și 6 a dispozițiilor art. 9 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, pentru încheierea actului adițional nr. 17 din 20 octombrie 2004 care a prelungit...

Read more

Decizia nr. 353/2012 din 25 ianuarie 2012

Cazul se referă la încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 21/1996, republicată, de către E.L., A.A., R. și M., prin încheierea și punerea în practică a unei înțelegeri anticoncurențiale de împărțire a pieței, constând în împărțirea portofoliului de produse pentru diabet al E.L. și încălcarea art. 9 din aceeași lege, de către Ministerul Sănătății Publice, pentru faptul că în perioada 2004 - 2006 nu a organizat anual, conform legii, licitații pentru realizarea Programului Național pentru Diabet. Instanţa Supremă a respins recursul companiei de anulare a sancţiunii, dar şi pe cel al Consiliului Concurenţei, după ce...

Read more

Decizia nr. 2987/2010 din 7 iunie 2010

Acest caz se referă la încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 21/1996, republicată, prin încheierea și punerea în practică a unei înțelegeri anticoncurențiale de împărțire a pieței, prin împărțirea portofoliului de produse pentru diabet al E.L.E. SA. Reclamanta a cerut anularea deciziei Consiliului Concurenţei şi, în subsidiar, reducerea amenzii, însă Înalta Curte a respins recursul. În ceea ce priveşte prescripția dreptului de a aplica sancțiunea contravențională, nu se poate reține aplicarea termenului de 6 luni prevăzut de dispozițiile art. 13 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 pe motiv că pretinsa faptă anticoncurențială a fost săvârșită și s-a epuizat...

Read more
Page 4 of 4 1 3 4

Găsește decizie

  • Categorii

  • Etichete

  • Anul