Concurență

Decizia nr. 4638/2014 din 4 decembrie 2014

Reclamanta C.D. a cerut anularea unei decizii a Consiliului Concurenţei privind realizarea unei inspecţii inopinate, însă Înalta Curte a respins această acţiune ca nefondată. Instanţa a motivat că nu este necesar ca în cuprinsul ordinului să fie menţionate detaliat toate informaţiile de care Consiliul Concurenţei dispune în legătură cu încălcările prezumate, să realizeze o încadrare juridică exactă a acestor încălcări, ci trebuie să prezinte prezumţiile pe care înţelege să le verifice, respectiv ce anume se caută şi la ce elemente se referă inspecţia. În ordinul contestat a fost făcută referire cu privire la piaţa prezumată a fi afectată - procedura...

Read more

Decizia nr. 4610/2014 din 3 decembrie 2014

În acest dosar, societatea L.R. SRL a cerut instanţei anularea unui ordin al Consiliului Concurenţei referitor la accesul respectivei companii la informaţii şi documente confidenţiale aflate în dosarul investigaţiei declanşate de autoritatea de concurenţă. După judecarea cauzei, cererea a fost respinsă.Potrivit art. 43 alin. (4) din Legea nr. 21/1996 ,,Documentele, datele şi informaţiile din dosarul cauzei care sunt confidenţiale nu sunt accesibile pentru consultare ori obţinere de copii sau extrase decât prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei. Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei poate fi atacat la Curtea de Apel Bucureşti, secţia contencios administrativ în termen de 15 zile de la comunicarea...

Read more

Decizia nr. 3828/2014 din 15 octombrie 2014

Cazul vizează încălcarea de către reclamanta A a art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 şi art. 101 alin. (1) din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene, avându-se în vedere acceptarea ca în contractele de distribuţie pe care le-a încheiat cu producătorul B. să se insereze o clauză prin care reclamanta era de acord cu comercializarea produselor vândute numai clienţilor rezidenţi din România, cu obligaţia de a nu exporta produsele în afara ţării. Potrivit criteriilor de standard probatoriu recunoscute la nivel european, pentru a exista o înţelegere în înţelesul normelor de concurenţă, este necesar şi suficient ca părţile să-şi...

Read more

Decizia nr. 3365/2014 din 23 septembrie 2014

Consiliul Concurenţei a sancţionat compania A pentru încălcarea prevederilor art. 50 lit. b) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru că nu au fost furnizate informațiile și documentele ce au fost solicitate potrivit dispozițiilor art. 35 alin. (1) lit. a) din aceeași lege.Înalta Curte a respins acţiunea în instanţă a companiei A.La finalul chestionarului, Consiliul Concurenței a precizat că, potrivit art. 50 lit. b) din Lege, furnizarea de informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informațiilor și documentelor solicitate în baza art. 35 alin. (1) lit. a) din...

Read more

Decizia nr. 3228/2014 din 12 septembrie 2014

În aceast caz, Consiliul Concurenţei a sancţionat un agent economic pentru încălcarea prevederilor art. 50 lit. b) din Legea concurenţei nr. 21/1996, pentru nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate, potrivit dispoziţiilor art. 55 alin. (1) din acelaşi act normativ.Înalta Curte a respins recursul companiei, ca fiind nefondat.Indiferent de informaţiile solicitate, agentul economic avea obligaţia legală de a emite un răspuns autorităţii de concurenţă, inclusiv în sensul că nu desfăşoară activităţi precum cea de vânzare de piese de schimb, care nu ar avea legătură cu activitatea desfăşurată, iar neglijenţa ori exercitarea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu de către angajaţii săi nu este...

Read more

Decizia nr. 2710/2014 din 10 iunie 2014

Reclamanta SC D.R. SA s-a adresat instanţei pentru a obţine o hotărâre judecătorească prin Consiliului Concurenţei să fie obligat să îi transmită părţi din dosarul de investigaţie. Înalta Curte a respins ca neîntemeiată această acţiune.Din prevederile legale în materie de acces la dosar, respectiv art. 44 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, pct. 3, 5 şi 9 din Instrucţiunile din 2 martie 2011 privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei, rezultă cu claritate faptul că scopul acordării accesului la dosar este acela ca întreprinderile al căror comportament face obiectul raportului de investigaţie să îşi poată exercita efectiv dreptul...

Read more

Decizia nr. 2326 /2014 din 20 mai 2014

În acest caz, este vorba despre excepția lipsei de interes. S-a apreciat că reclamanta nu mai poate justifica un interes actual în susținerea acestui capăt de cerere, în condițiile în care și termenul de prescripție de cinci ani, instituit prin dispozițiile O.U.G. nr. 121/2003, s-a împlinit la data de 1 ianuarie 2010, astfel încât pârâtul Consiliul Concurenței nu ar mai avea abilitarea legală de a efectua investigația solicitată și de a aplica sancțiuni contravenționale. S-a avut în vedere, în reținerea intervenirii prescripției dreptului Consiliului Concurenței de a efectua o investigație și de a aplica sancțiuni, pe de o parte, dispozițiile...

Read more

Decizia nr. 1975/2014 din 29 aprilie 2014

În cazul acesta, SC DT SA Arad a cerut instanţei să anuleze o decizie a Consiliului Concurenţei prin care s-a respins plângerea reclamantei având ca obiect încălcarea art. 5 din Legea Concurenţei de către SC O.R. SA şi distribuitorii săi direcţi de produse preplătite de telefonie mobilă.Pentru ca autoritatea de concurenţă să fi putut declanşa o investigaţie privind o posibilă încălcare a art. 5 din Legea concurenţei era necesară furnizarea unor indicii suficient de solide privind un posibil acord anticoncurenţial între O.R. SA şi distribuitorii săi direcţi, în detrimentul altor întreprinderi de pe piaţa comercializării produselor şi serviciilor preplătite de...

Read more

Decizia nr. 1808/2014 din 8 aprilie 2014

Speţa se referă la sesizarea adresată Consiliului Concurenței în temeiul art. 4 alin. (4) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale privind săvârșirea de către SC D.M.G. SRL a contravenției prevăzute și pedepsite de art. 4 alin. (1) lit. e) raportat la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările ulterioare.Consiliul Concurenţei a respins sesizarea, iar reclamanta s-a adresat instanţei. Înalta Curte a respins recursul.Pentru a fi incidente dispozițiile art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 11/1991, este necesar să fie întrunite cumulativ următoarele condiții: să existe afirmații mincinoase conținute într-un...

Read more

Decizia nr. 100/2014 din 15 ianuarie 2014

Acest caz se referă la obligativitatea îndeplinirii procedurii prealabile în situaţia în care contestaţia este formulată de către o altă persoană decât destinatarul respectivei decizii. Potrivit dispoziţiilor cuprinse în art. 47/1din Legea nr. 21/1996 deciziile emise de Consiliul Concurenţei pot fi atacate în contencios administrativ în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucureşti. Pentru că termenul în care poate fi exercitată calea de atac curge exclusiv de la comunicare, operaţiune se realizează numai în privinţa părţilor. Persoanelor care nu au avut calitatea de parte în procedura desfăşurată în faţa Consiliului Concurenţei nu le este...

Read more
Page 2 of 4 1 2 3 4

Găsește decizie

  • Categorii

  • Etichete

  • Anul